Nieuwsbrief, jaargang 3, # 18, 4 mei 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 6 mei, 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleidend woord
We kennen de beelden uit verre landen: vrouwen met zware kruiken op hun hoofd, mannen bepakt met enorme lasten. Nog niet zo lang geleden droegen ook in onze streken niet alleen dieren, maar ook mensen een juk op hun schouders. Een juk dragen is ook een beeld voor iets zwaars, verdriet, pijn die op je drukt. Misschien herkennen we het beeld.
Wat hebben wij te dragen? Wat drukt op onze schouders? Wij lezen het evangelie waarin Jezus zich richt tot allen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan. Hij belooft rust en verlichting. Maar ook vraagt Hij van ons om zijn juk op onze schouders te nemen. En dan zullen we werkelijk rust vinden en verlichting...
ds Welmoed van Seventer
 
De collectes
Met de eerste collecte worden we sponsor van de tienergroep van de Oda-parochie, die komende week een nacht buiten slaapt in zelfgemaakte hutjes, om daarmee geld te werven voor straatkinderen in Bolivia, Kenia en India. Wie ook wil sponsoren: ga naar www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/son-en-breugel-11-05-2018/doneer/
De tweede collecte is voor de commissie ZWO van onze eigen gemeente.
Rekening  ZWO: NL79 INGB 0003 7524 98
 

Bewegen en ontmoeten

Wandelen vanaf de kerk in Son. Op  alle dinsdagen in de oneven weken.
 Start om 14.00 uur. Duur van de wandeling ongeveer 1,5 uur.
Nu zijn op komst de wandelingen op 8 en 22 mei.
Kom wandelen of vraag inlichtingen bij  Henny Vredeveld  tel. 471665 
                                                             of bij  Din van Hoven      tel. 460816 
 

Vrijdag 18 mei, 9.00 – 16.00 uur: Stille Kloosterdag    

“Stilte” is het jaarthema van het leerhuis.
In aansluiting daarop organiseren we als Oda-parochie samen met de protestantse gemeente een stille kloosterdag, om de stilte ook zelf te ervaren en daarin ruimte te maken voor God.
We zijn hiervoor op vrijdag 18 mei te gast bij de zusters Clarissen in Megen.
In hun klooster leiden de zusters een leven van contemplatie, gebed en zusterschap.
Stilte en eenvoud kenmerken hun dagelijks leven.
Onze stille kloosterdag wordt daarom ook geen dag van uitwisseling en discussie, maar van gebed, lezing en meditatie.
De agenda van de dag werd vorige week in de nieuwsbrief getoond.
Als u wilt deelnemen aan deze stille kloosterdag, kunt u zich opgeven door een email te sturen aan het secretariaat van de Oda-parochie:
We gaan met eigen auto’s naar Megen en zullen zoveel mogelijk carpoolen. Wilt u bij het opgeven laten weten of u zelf vervoer hebt, of graag met iemand anders meerijdt. Er zal een bescheiden bijdrage voor de dag worden gevraagd. Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden, dus geeft u zich snel op om teleurstelling te voorkomen. 
Diaken Wilchard Cooijmans