Nieuwsbrief, jaargang 3, # 19, 11 mei 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
Wekelijkse internet uitgave. Jaargang  3, nummer  19, 11 mei 2018
 

Zondag 13 mei, 10.00 uur: Kerkdienst in Son

Het woord
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een beetje een stille zondag. Jezus is ontrokken aan het zicht van mensen en dat betekent: loslaten. Als we van iemand gaan houden, realiseren we ons gelukkig niet hoe intens de pijn is die een mogelijk afscheid met zich meebrengt. Als we die hoge prijs van te voren wisten, zou dat ons ervan kunnen weerhouden ons met hart en ziel aan iemand te geven. In het afscheid van Jezus, hoe pijnlijk en verdrietig ook, ligt echter ook een kans op een nieuw begin. Jezus geeft zijn vrienden de kans die kracht te grijpen.
Berthilde van der Zwaag

De collectes
De eerste collecte is voor ons Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje.
Rekening ‘t Hemeltje: NL42 INGB 0006 8705 50

De tweede collecte is voor Ghana: voor de opvang van meisjes die op straat leven in Accra.
Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 045 457 o.v.v. K00500
 

Vrijdag 18 mei, 9.00 – 16.00 uur: Stille Kloosterdag    

“Stilte” is het jaarthema van het leerhuis.
In aansluiting daarop organiseren we als Oda-parochie samen met de protestantse gemeente een stille kloosterdag, om de stilte ook zelf te ervaren en daarin ruimte te maken voor God.  We zijn hiervoor op vrijdag 18 mei te gast bij de zusters Clarissen in Megen.
In hun klooster leiden de zusters een leven van contemplatie, gebed en zusterschap.
Als u wilt deelnemen aan deze stille kloosterdag, kunt u zich opgeven door een email te sturen aan het secretariaat van de Oda-parochie: Andere gegevens staan in de nieuwsbrief van vorige week.
We gaan met eigen auto’s naar  Megen en zullen zoveel mogelijk carpoolen. Wilt u bij het opgeven laten weten of u zelf vervoer hebt, of graag met iemand anders meerijdt. Er zal een bescheiden bijdrage voor de dag worden gevraagd. Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden, dus geeft u zich snel op om teleurstelling te voorkomen. 

Diaken Wilchard Cooijmans