Nieuwsbrief, jaargang 3, # 20, 18 mei 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 20 mei, 10.00 uur: Pinksteren kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleidend woord
Zondag worden twee verhalen uit de bijbel gelezen. Het verhaal van de torenbouw van Babel en het verhaal uit Handelingen over de uitstorting van de heilige Geest. Het verhaal van de mens die wil zijn als god en wiens macht tot in de hemel wil reiken en het verhaal van de geboorte van de kerk. God is niet ergens hoog, maar komt omlaag naar mensen toe en wakkert mensen aan met het vuur van liefde en barmhartigheid. Het verhaal van Babel is dat van de uniforme wil en de horigheid van de gelijkgeschakelde mens. Het staat tegenover het verhaal van de uitstorting van de Geest, dat vertelt van de eenheid  in verscheidenheid en de rijkdom die dat oplevert. Het ego tegenover het samen.
Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods…..wij ontsteken zondag ons licht aan het licht van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bas Stigter

De collectes
1: Dovenpastoraat (IDP): NL72 INGB 0001678182 t.n.v. Stuurgroep Geestelijke Verzorging van Doven
2: Kerk In Actie:                 NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Pinksterzending.
 
De Kindernevendienst
Op deze eerste Pinksterdag is er kindernevendienst.
Jeannet Venekamp

De tafel
Op deze Pinksterzondag wordt weer avondmaal gevierd.
Wij vragen u daarom wat houdbare levensmiddelen mee te brengen voor de Voedselbank in Boxtel,
waar bewoners uit o.a. St. Oedenrode op zijn aangewezen
namens de diaconie, 
Elly Mulder
 

Zondag 3 juni 11.00 uur Kerkdienst op Zonhove

Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen voor de dienst met de bewoners van Zonhove op zondag 3 juni as. om 11 uur. Bij mooi weer is de dienst weer buiten op het grasveld bij d’n Treff en anders binnen in d’n Treff.
Aan deze dienst werkt een gospelkoor en –band mee uit Den Bosch, dus heel veel muziek. In de dienst staat het verhaal van de 5 broden en 2 vissen centraal. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Jeannet Venekamp