Nieuwsbrief, jaargang 3, # 21, 24 mei 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 27 mei 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

Zondag Trinitatus.
De komende viering is die van de drie-eenheid. Moslims doen nogal eens schamper over deze term, want, zeggen ze, jullie geloven niet in één God, maar in drie! Het bewijst dat er Moslims zijn, net als vele Christenen, die met een kruideniersmentaliteit (van getalletjes optellen en aftrekken) behept zijn en niet weten van een poëtische uitdrukkingswijze. Zogezegd: God spreekt, en Jezus (onder vele anderen) hóórt en gehoorzaamt. Hij is de Rechtvaardige. Hij ontvouwt aldus het Koninkrijk. En wat hij hoort en dientengevolge ook doet, wordt de wereld ingeblazen! Wat Geurt Baerends zo prachtig heeft verwoord: “De liefde die je doet wordt algemeen”. Dat doet de Geeststorm! Op deze laatste feestelijke zondag van het (kerkelijke) jaar vatten we alles daarmee samen, vooral in onze liederen. Het slotlied “Wat altijd is geweest” van Huub Oosterhuis heeft een derde strofe, die ons naderbij het prachtige verhaal van Exodus 3, 1-6 brengt: “De stok, die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd”. Om een brok van in je keel te krijgen! Toch zingen!
Chris Mondt

De collectes
De eerste collecte is voor Vluchtelingen in de Knel, Eindhoven. Hulp voor mensen die er niet mogen zijn. Rekening NL72 RABO  0170 025 306
De tweede collecte is voor een theologische opleiding voor mannen en vrouwen in Guatemala, gericht op het creëren van een sociaal sterke Kerk. Rekening Kerk-in-Actie: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z00400 
 

Zondag 3 juni 11.00 uur: Kerkdienst op Zonhove

Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen voor de dienst met de bewoners van Zonhove op zondag 3 juni as. om 11 uur. Bij mooi weer is de dienst weer buiten op het grasveld bij d’n Treff en anders is de dienst in d’n Treff.
Aan deze dienst werkt een gospelkoor en –band mee uit Den Bosch, dus heel veel muziek in deze dienst. In de dienst staat het verhaal van de 5 broden en 2 vissen centraal. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Jeannet Venekamp 
 

Privacy

 Vanaf 25 mei vereist de overheid meer dan ooit dat bedrijven en organisaties de gegevens van hun leden zorgzaam beveiligen. Dus ook onze kerk, wat ze trouwens steeds al deed. Toch heeft onze kerkenraad zich onder meer voorgenomen om nieuwsbrief, website en Woord en Daad veiliger te maken. U zult daar nog meer over horen. Voor de nieuwsbrief betekent dit bijvoorbeeld dat de persoonsgegevens in uw artikelen niet meer moeten bevatten dan strikt noodzakelijk.
De redactie
 

Poëzienieuws

 Momenten
Gevoelsmomenten van een ik en een jij die in steeds wisselende mate op elkaar betrokken zijn, je kunt er gedichten over maken:
 
zelfs als je nog moet komen, er
nog niet bent, betekent tijd van
aankomst ook een tijdstip
 
van vertrek, zeg daarom niet ik
kom of ik ga weg, maar wees
aanwezig, werkelijk

 
Kees Hermis
tel. 413-287736