Nieuwsbrief, jaargang 3, # 22

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

 
Zondag, 3 juni, 11.00 uur: Kerk op het terrein van Zonhove

Feest Op Zonhove
Zondag a.s. is er een feestelijke dienst op het terrein van Zonhove, vlakbij D’n Tref. Het thema van dit buitenfeest is samen. Want samen ben je niet alleen. Gelukkig de mens die kan delen met andere mensen, want dan kom je nooit te kort en houd je altijd over. Daar weten ze op Zonhove alles van.
Samen met de bewoners verbeelden wij het verhaal van de wonderbare broodvermenigvudiging: wij nemen, danken, breken en delen brood. Hoe meer er gedeeld wordt, des te meer verbondenheid dat oplevert.
Mensen hebben mensen nodig! Dit hardop zeggen maakt je kwetsbaar en sterk tegelijk. Kwetsbaar, omdat andere mensen je pijn kunnen doen en sterk, omdat het besef dat mensen mensen nodig hebben maakt dat je samen sterk kunt zijn.
Er is zowaar een echt gospel/popkoor Spirit en als die niet buiten zingen, zingen ze binnen (bij regen) de pannen van het dak!
Ds Bas Stigter

De collectes
Tijdens de dienst met de bewoners van Zonhove is de collecte voor Stichting de Vrolijkheid: creatieve activiteiten met kinderen in asielzoekerscentra. Rekening Kerk in Actie, Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. projectnummer D065123
 

 
Bewegen en ontmoeten

Wandelen vanaf onze kerk in Son, op  alle dinsdagen in de oneven weken.
Dus ook op 5 juni, 19 juni, enzo voort.
De start van de wandelingen is  om 14.00 uur, met een duur van ongeveer 1,5 uur.
Zet het vast in je agenda!
Inlichtingen bij:  Henny Vredeveld  tel. 471665 
                          Din van Hoven      tel. 460816