Nieuwsbrief, jaargang 3, # 22

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 17 juni, 10.00 uur: Kerk in Son


Het onderwerp: Angst en vertrouwen.   
Veel mensen zijn bang en hebben het gevoel te leven in een steeds onveiliger wordende wereld. Er is angst voor wat ons kan overkomen, voor verlies van toekomst, cultuur, gezondheid, angst voor terreur. Er kan ook angst zijn door onzekerheid, twijfel in jezelf, jaloezie, angst voor het/de onbekende.
Hoe gaan we daarmee om?  Waar komt onze hulp vandaan, wie/wat helpt ons te vertrouwen?

Er zijn altijd mensen die ondanks al hun angst een sterk Godsvertrouwen laten zien.
Denk bijvoorbeeld aan de Spaanse mystica Theresa van Avila uit de zestiende eeuw, die ergens zegt:
Nada te turbe,nada te espante; solo Dios basta.  (Laat niets je verontrusten of wanhopig maken; God is er, dat is genoeg).

Die tekst gaan we ook zingen, op een prachtige melodie! Het is lied 900 uit het Liedboek.
ds. Welmoed van Seventer
 
De collectes
De eerste collecte is bestemd voor Netwerk Dak: het overkoepelend orgaan van zo’n honderd inloophuizen en vormen van buurtpastoraat in Nederland. Rekening Kerkinactie: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Collecte Binnenlands Diaconaat.
De tweede collecte is voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon, via lokale kerken. Rekening Kerkinactie: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Syrie N00600
 

De nieuwsbrief van 10 juni

Op die dag kon de redactie tot haar spijt de “server” van de protestantse kerk niet bereiken, en daarmee was de verzending van de nieuwsbrief via het internet onmogelijk. Later bleek dat dit ook was voorkomen aan vele andere protestantse nieuwsbrieven. Pas maandag was de server weer intact.
Redactie