Nieuwsbrief, jaargang 3, # 25

Kerknieuwsbrief  van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 24 juni, 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

 In de dienst van zondag 24 juni 2018 zal ds. Bas Stigter niet voorgaan zoals aangegeven staat in Woord en Daad en de kranten. Bas is sinds dinsdag 19 juni met ziekteverlof; zondag zal voorafgaand aan de dienst een toelichting worden gegeven.
In plaats van de dienst met Bas Stigter hebben Nel van der Schouw en Jan Haan een ochtendgebed voorbereid.  
Er zal geen avondmaal gevierd worden. Uw gaven voor de voedselbank zijn deze zondag van harte welkom.

De inhoud van de dienst
In ieder mensenleven kan het stormen. Daarover lezen we uit het Boek Job. We staan dan ook stil bij het grenzen stellen aan de storm. Bij Paulus lezen we dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen.

De collectes
Er zijn nog geen gegevens voor de doeleinden. Uw geldelijke gaven zijn evenwel van harte welkom.