Nieuwsbrief, jaargang 3, # 25

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 8 juli, 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

 Inleiding
Een profeet wordt in zijn vaderstad niet geëerd.
Dat merken zowel Ezechiël als Jezus. Dat geldt sowieso voor mensen die omwille van hun idealen of principes keuzen maken die niet vanzelfsprekend zijn in het milieu waaruit zij afkomstig zijn. Tegelijk wordt met die keuzen ons vaak een spiegel voorgehouden. Misschien is het daarom zo lastig om hiervoor open te staan.
Werner van de Wouw

Collectes
De eerste collecte is voor Prithipura: vanuit Son wordt voor de financiering gezorgd van een tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en volwassenen in Sri Lanka. Rekening Prithipura Infant Home: NL16 INGB 0003 5307 26.
 
De tweede collecte is bestemd voor het werk van de Commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelinssamenwerking in onze gemeente.
Rekening  ZWO: NL79 INGB 0003 7524 98
 

Vakantie

 De redactie van de nieuwsbrief wenst u allen een prima vakantie
Johan Ero, Jacques den Boer