Nieuwsbrief, jaargang 3, # 28

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel. Jaargang 3, # 28
 

Zondag 15 juli, 10.00 uur: Kerk in Son

 Inleiding
Nu de zomer is begonnen houden we ons in de kerk even niet  aan het Oecumenisch leesrooster. Daarom zondag weer een buitenbeentje: een bijbelse boef, wat minder vroom dan alle heiligen die we tijdens de vakantie in allerlei kerken kunnen bewonderen. Maar juist daarom misschien wel interessanter! We gaan maar eens gaan nadenken over de figuur van Saul. Als heerser corrupt en bang, in de persoon van zijn 'zoon' Saulus een bekeerling die 'heilige' wordt.
ds Geurt Baerends

Collectes
De eerste collecte is voor het Ronde Tafelhuis in Tilburg: een ontmoetingsplek voor mensen uit alle verschillende culturen van Tilburg.
Rekening Ronde Tafelhuis Tilburg:  NL16 INGB 0002 9846 16
 
De tweede collecte is voor een project In Nigeria: ondersteuning en ontwikkeling van Christenen en Moslims in dorpen in het bedreigde noorden van het land.
Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 004624
 

Citaat

“God is een onderaardse rivier die door niemand ingedamd en gestopt kan worden”.
Eckhart.