Nieuwsbrief, jaargang 3, # 28

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.


Zondag 22 juli, 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

Inleiding
Snakken naar wat rust, weg van de drukte van het dagelijkse leven.
Dat was ook de wens van Jezus en zijn apostelen.
De apostelen zijn net terug van hun eerste zending en zij willen daar, in alle kalmte en rust, met Jezus over praten. Hun ervaringen met Hem delen.

Het is duidelijk dat Jezus inmiddels heel erg populair is geworden.  Hij krijgt een steeds grotere menigte achter Zich aan. Daarom komt het er even niet van om bij te praten.
Jezus ziet de grote schare die Hem gevolgd is en Hij wil al die mensen die  hun hoop op Hem gevestigd hebben niet teleurstellen.
Hij wijzigt zijn  plannen, heeft aandacht voor hen en leert hen.

Zijn ook wij bereid, in onze o zo begeerde en welverdiende vakantie,
oog te hebben voor anderen, voor hun noden.
Zijn wij bereid onze eigen plannen daarvoor opzij te zetten?
Anneke Nieuwenhuizen

Collectes
De eerste collecte is voor de kindervakantieweken van Vluchtelingenwerk Nederland. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D 065102
 
De tweede collecte is voor Isa-e Church in Bangladesh, voor de ondersteuning van mensen die Moslim waren en Christen zijn geworden.
Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 00400