Nieuwsbrief, jaargang 3, # 29, 27 juli,


Nieuwsbrief, jaargang 3, # 29, 27 juli.
Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 29 juli, 10.00 uur: Kerk in Son

 Inleiding
In de zomer houden we ons even niet  aan het Oecumenisch leesrooster. Omdat heiligen vaak wel erg ver van ons af staan kiezen we deze zomer voor 'Bijbelse boeven'. Die staan toch vaak dichterbij ons, we herkennen veel van hun falen of lelijke trekjes. Toch worden ook zulke 'boeven' niet afgeschreven! Sommigen zouden zó tussen al die heiligenbeelden kunnen staan, zij het dat ze zeker niet onaangedaan over komen. Deze zondag gaat het over een 'grote' man in de bijbel, een profeet zelfs, maar als je goed kijkt herken je ook in hem toch wat boeventrekjes...
ds Geurt Baerends

Collectes
De eerste collecte is voor Villa Vrede in Utrecht: een open huis voor mensen zonder papieren en dus zonder recht op voorzieningen of hulp.
Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D 065133
 
De tweede collecte is voor Rabbis for Human Rights: een mensenrechtenbeweging in Israël, die zich inzet voor de dialoog tussen religies en voor steun aan de armste Palestijnse en Joodse inwoners.
Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 011891
 
De tafel
Op deze zondag wordt weer avondmaal gevierd.
De diaconie vraagt u daarom wat houdbare levensmiddelen mee te brengen voor de Voedselbank in Boxtel, waar bewoners uit o.a. St. Oedenrode op zijn aangewezen.
Elly Mulder