Nieuwsbrief, jaargang 3, # 30, 3 augustus

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 5 augustus, 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

 Inleiding
De dood is een moeilijk onderwerp. Niet alleen omdat het omgeven is met verdriet, ook omdat we zo weinig weten van de dood. En we hebben veel vragen. De bijbel zegt er heel weinig over. Toch zijn er wel enkele teksten die enig licht werpen op onze vragen.
Vandaag staan we daarbij stil aan de hand van een vraag die de Sadduceeën aan Jezus stelden, en die uiteindelijk gaat over de kwestie of er wel of niet een hiernamaals is. Dit gesprek vond 2000 jaar geleden plaats maar het gaat om de vragen die wij hebben: is er wel of niet iets na dit leven, is er een opstanding na de dood? En hoe moeten we ons dat voorstellen als het er is?
Zien we onze dierbare doden terug?
Berthilde van der Zwaag

Collectes
De eerste collecte is voor  Defence for Children: een organisatie die de rechten van kinderen bewaakt en bevordert.  Rekening Defence for Children: NL30 INGB 0000 003 166.
De tweede collecte is voor REEDS in Pakistan: ondersteuning en opleiding van christenen en kasteloze hindoes, om hen weerbaarder en economisch zelfstandig te maken. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 020659
 

Zondag 5 augustus, 19.30 uur: Zomeravondconcert in het Van Gogh Kerkje te Nuenen,  door Paul Weijmans

Op deze avond zullen weer verstillende pianoklanken klinken. Al improviserend word je tijdens het concertje meegenomen in het ‘eigen’ karakter van zijn pianospel.
Elk jaar is er zo’n zomeravondconcert met muziek, waarmee je op reis gaat, rust en ruimte vindt, sferen oproept, die doet denken aan Bach en Pärt, aan Glass en soms een beetje ten Holt, maar vooral de eigen klank van de pianist.
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor de ‘Wilde Ganzen’.