Nieuwsbrief, jaargang 3, # 31, 10 augustus 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 12 augustus, 10.00 uur: Kerk in Son

 Inleiding
In de zomer houden we ons even niet  aan het Oecumenisch leesrooster. Daarom kwamen in de voorbije zondagen enkele bijbelse 'boeven' aan de orde: Kain, Saul en Elia. Komende zondag zijn er enkele vrouwen. Dat kunnen geen 'boevinnen' heten of 'boevegges' want in onze taal worden slechte vrouwen meestal 'hoeren' genoemd. Is het eigenlijk toeval dat Jezus zoveel optrok met zulke vrouwen? Benieuwd bekijken we hoe er in de bijbel gesproken wordt over Tamar, Rachab en Ruth...
ds Geurt Baerends

Collectes
- De eerste collecte is voor de Voedselbank Best. Rekening NL42 RABO 0107 0873 32
- De tweede collecte is voor een school voor kinderen met een handicap in Kameroen. Dat deze kinderen niet worden weggestopt, maar hulp en aandacht krijgen is in dit land zeer ongebruikelijk.  Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 009042
 

Bewegen en ontmoeten

Wandelen vanaf de kerk in Son.  Op de dinsdagen 14 en 28 augustus.
Start om 14.00 uur. Duur van de wandeling  ongeveer 1,5 uur.
Neem bij mooi weer de fiets mee, we kunnen dan evt. in overleg naar Joe Mann of de Vresselse Hut fietsen en vandaar uit gaan wandelen.
Inlichtingen bij                        Henny Vredeveld    tel. 471665 
                                                Din van Hoven         tel. 460816 
Voor dinsdag 14 augustus:      Fred Isarin, tel. 476885