Nieuwsbrief, jaargang 3, # 32, 17 augustus 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 19 augustus, 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

Effata - Ga open’
‘Effata - Ga open’ horen we Jezus zeggen tegen een dove man.
En daarmee gingen niet alleen diens oren open
maar een heel nieuwe wereld opende zich voor die man.
Het maakte van hem een ander mens.

‘Effata - Ga open’ zegt Jezus ook tot ons.
Zijn wij bereid ons door Hem te laten openen?
Of houden wij ons hart op slot,
de deuren van ons ego gesloten,
bang dat Hij ons openbreekt naar anderen toe?
Ds. Werner van der Wouw

Collectes
* De eerste collecte is voor ‘Vluchtelingen in de Knel’ in Eindhoven. Hulp aan o.a. vluchtelingen die hier niet mogen blijven, maar ook niet terug kunnen. Rekening Vluchtelingen in de Knel, Eindhoven: NL72 RABO  0170 025 306
* De tweede collecte is voor de Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh, een land dat nu al extreem getroffen wordt door de klimaatsverandering. Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W 002061
 

Zondag 2 september 2018: Kerk in Son, Startdienst nieuw seizoen, 
met Ochtendgebed,  Gemeenteberaad   en   Lunch
Een uitnodiging namens de kerkenraad: Jan Haan en Johan Zwart

Programma:
10:00 uur: Ochtendgebed bij het begin van het seizoen 2018-2019. Een seizoen dat we vol vertrouwen in gaan.
11:00 uur: Koffiedrinken.  Na afloop van deze dienst is er natuurlijk gelegenheid voor het gebruikelijke koffiedrinken. Daarna zien we u graag weer terug in de kerkzaal.
11:30 uur: Het gemeenteberaad. Er is niet zoveel te beraden, maar graag willen we informatie met u delen en u de gelegenheid geven vragen te stellen over:
 -Stand van zaken ambtsgroepen en kerkenraad
- Stand van zaken samenwerking met buurgemeenten
- Stand van zaken rond benoemen van kerkelijk werker
12:30 uur:  Lunch
De mensen die voor de broodjes etc. zorgen, willen graag weten op hoeveel deelnemers ze moeten rekenen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om uw aanmelding voor de lunch door te geven per email:   , of intekenen op de intekenlijst, die de komende zondagen in de kerk zal liggen.