Nieuwsbrief, jaargang 3, # 33, 24 augustus 2018

Kerknieuwsbrief
van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 26 augustus, 10.00 uur: Kerk in Son

 Het woord
Zondagmorgen komen we bij elkaar onder de Sonse hemel. Diezelfde hemel, die ons ook misschien in Zuid-Frankrijk met al haar sterren verraste en die ook onze kinderen in Zambia of de kleinkinderen in Amerika overhuift. De grote verbinder, die zoveel meer is dan stralend of bewolkt. Die ons troost, of waar ons roepen hol tegen weerkaatst.
Zo vaak in schriftlezing of preek valt dat woordje hemel. Het is zomaar voorbij, alsof we wel weten wat we bedoelen. Plaats van God, of alles wat de aarde niet is, of woning van onze verloren geliefden  … Weinig woorden zijn zo rijk aan betekenis als dit woord.  Daarom staan we er zondag in onze kerkdienst eens rustig bij stil. We lezen en zingen en blijven met beide benen stevig op de grond. Om des te beter naar de hemel te kunnen kijken - en luisteren. En om samen te vieren dat die hemel ons verbindt.
U bent welkom! Ds. Dirk Strasser

Collectes
* De eerste collecte is voor stichting De Jarige Job. Kinderen die al lang onder de armoedegrens leven (in Nederland!) worden op hun verjaardag verrast en krijgen tractaties mee voor school. Rekening Stichting Jarige Job, Rotterdam: NL26 RABO 0108 7482 27.
* De tweede collecte is voor theologiestudenten in Lusaka, Zambia
Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z017113
 

Herhaling:

Zondag 2 september 2018: Kerk in Son, Startdienst van het nieuw seizoen, met Ochtendgebed, Gemeenteberaad en Lunch
   Een uitnodiging namens de kerkenraad: Jan Haan en Johan Zwart

Programma:
10:00 uur:   Ochtendgebed bij het begin van het seizoen 2018-2019. Een seizoen dat we vol vertrouwen in gaan.
11:00 uur:   Koffiedrinken.  Na afloop van deze dienst is er natuurlijk gelegenheid voor het gebruikelijke koffiedrinken. Daarna zien we u graag weer terug in de kerkzaal.
11:30 uur:  Het gemeenteberaad. Er is niet zoveel te beraden, maar graag willen we informatie met u delen en u de gelegenheid geven vragen te stellen over:
 -Stand van zaken ambtsgroepen en kerkenraad
- Stand van zaken samenwerking met buurgemeenten
- Stand van zaken rond benoemen van kerkelijk werker
12:30 uur:    Lunch (voor kerkleden)
De mensen die voor de broodjes etc. zorgen, willen graag weten op hoeveel deelnemers ze moeten rekenen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om uw aanmelding voor de lunch door te geven per email:  , of intekenen op de intekenlijst, die de komende zondagen in de kerk zal liggen.