Nieuwsbrief, jaargang 3, # 34, 31 augustus 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 2 september, 10.00 uur: Kerk in Son, Startzondag

Een bijzondere dienst aan het begin van een nieuw seizoen.
Een bijzonder seizoen, startzondag zonder dominee.
Maar, we blijven plannen maken.
En… we gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Want we ontsteken zoals iedere zondag ons licht op bij het
symbool van de opstanding…

De collectes
* De eerste collecte is voor Stap Verder in Amsterdam Zuid-Oost, waar mensen van 135 nationaliteiten wonen. Vooral de migranten hebben steun nodig om hier niet te ‘verdwalen’. Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D 050137
* De tweede collecte is onze reactie op een noodhulp-oproep van deze week van Kerk in Actie voor de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Het regenseizoen nadert en er zijn geen huizen of tenten. Rekening Kerk in actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. N 000703
 
11.00 uur: Pauze, koffie
 
11:30 uur: Gemeenteberaad.
Onderwerpen:
- Stand van zaken ambtsgroepen en kerkenraad
- Stand van zaken samenwerking met de buurgemeenten
- Stand van zaken rond de benoeming  van een kerkelijk werker

                       12:30 uur:  Lunch
 

Vrijdag 14 september, 19.30 uur,  in het bibliotheekfiliaal Vaartbroek:

Presentatie van mijn nieuwe boek “In het Hart van de Storm”.
Het boek is gebaseerd op de Oudtestamentische profeet Eliza. In het eerste hoofdstuk ontdekt Eliza dat hij profeet moet worden. In de negen volgende verhalen wordt zijn invulling van het profeetschap gevolgd door de ogen van andere personages. In het slothoofdstuk kijkt Eliza, stervende, terug op zijn leven. In het boek zijn de Bijbelse verhalen ingevuld met personages en hun leven vol zorgen en beslommeringen, hun kijk op de profeet en hun gemengde gevoelens voor hem.
Berthilde van der Zwaag.

P.S. Het adres in Vaartbroek is: Tarwelaan 56 Eindhoven. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.  Informatie over het boek is te vinden op de website van uitgeverij van Warven.
 

Zondag 16 september, Kerk in Son, 17.00 uur:  Maaltijd  Alleengaanden

16.00 uur: Voor de maaltijd ontmoeten we U met een drankje.
U kunt zich opgeven bij  Anneke Kaufmann (0499-471879)
 

Dinsdag 18 september, Kerk in Son, 20.00 uur:  Lezing door Berthilde van der Zwaag. 

Op deze dag starten we het nieuwe seizoen van de Maandagmorgengroepen met een lezing van Berthilde over haar nieuwe boek “In het hart van de storm”, verhalen over een profeet met de naam Eliza (zie hierboven). Dat sluit goed aan bij het thema van dit jaar: de profeten.
U bent allen van harte uitgenodigd.
Jeannet Venekamp
 

Donderdag 15 november, Kerk in Son, 20.00 uur: Die ik ben

Deze voorstelling gespeeld door Kirsten Benschop vindt plaats op donderdag 15 november om 20.00 uur in de kerk in Son.
Kirsten heeft twee eerdere voorstellingen bij ons gespeeld: wie stenen losbreekt en een muzikaal programma.
Meer informatie volgt.
Jeannet Venekamp
 

Dank

Eindhoven 30-08-2018
Aan al degenen die mij een bijzonder mooie bos bloemen hebben gegund:
Hartelijk bedankt voor de attentie met de bloemen uit de kerk.
Ik ben getroffen door de aandacht van al degenen die hun naam op de kaart hebben geschreven. Gezien mijn hoge leeftijd en de lichamelijke beperkingen gaat het redelijk met mij, waarbij het geheugen valt of staat met  mijn conditie van het moment.
Verder ben ik me goed bewust van alle dingen om mij heen.
Met vriendelijke groeten  en het gaat jullie allen goed

Han Tiemeijer