Nieuwsbrief, jaargang 3, # 35, 6 september 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 9 september, 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

 
Het woord
“En Jezus zei tot zijn leerlingen: Wees niet bezorgd over je leven, wat je zult eten of over je lichaam, waarmee je het zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.”
Deze stellingname roept heel wat vragen op, ook in onze tijd. Want bij velen is er gebrek aan voedsel, een dak boven het hoofd en veiligheid. Waar komt onze hulp vandaan, wie/wat helpt ons te vertrouwen op de dag van morgen?
Welmoed Van Seventer

De collectes
* De eerste collecte is voor JOP, de organisatie voor het jeugd- en jongerenwerk van de Protestantse Kerk in Nederland.
 Rekening JOP: NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk
* De tweede collecte is voor de ZWO-groep van onze gemeente. Rekening ZWO, Son: NL79 INGB 0003752498
Bij voorbaat dank, namens de diaconie.
Dirk Strasser


Rond De Tafel
A.s. zondag 9 september zal het Avondmaal worden gevierd.
Daarom vragen wij u weer wat houdbare levensmiddelen mee te brengen
voor de Voedselbank. Dit keer zullen de artikelen weer naar Boxtel worden gebracht,
alwaar de bewoners van St. Oedenrode op zijn aangewezen.
Bij voorbaat dank, namens de diaconie.
Elly Mulder
 

Dinsdag 11 en dinsdag 25 september: Bewegen en ontmoeten

Deze maand wandelen we vanaf de kerk op dinsdag 11 september
en op dinsdag 25 september
We vertrekken steeds om 14.00 uur en de duur van de wandeling is ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen: Henny Vredeveld tel.471665
                    Din van Hoven  tel. 460816
 

Vrijdag 14 september, 19.30, in het bibliotheekfiliaal Vaartbroek: Presentatie van mijn nieuwe boek “In het Hart van de Storm”.

Het boek is gebaseerd op de Oudtestamentische profeet Eliza. In het eerste hoofdstuk ontdekt Eliza dat hij profeet moet worden. In de negen volgende verhalen wordt zijn invulling van het profeetschap gevolgd door de ogen van andere personages. In het slothoofdstuk kijkt Eliza, stervende, terug op zijn leven. In het boek zijn de Bijbelse verhalen ingevuld met personages en hun leven vol zorgen en beslommeringen, hun kijk op de profeet en hun gemengde gevoelens voor hem.
Berthilde van der Zwaag.
P.S. Het adres is: Tarwelaan 56 Eindhoven. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen Informatie over het boek is te vinden op de website van uitgeverij van Warven.
 

Zondag 16 september, Kerk in Son, 18.00 uur (niet 17.00):  Maaltijd voor Alleengaanden

 Voor de maaltijd 17.00 uur (niet 16.00 ontmoeten we U met een drankje.
U kunt zich opgeven bij  Anneke Kauffmann (0499-471879)
 

Dinsdag 18 september, Kerk in Son, 20.00 uur:  Lezing door Berthilde van der Zwaag. 

Op deze dag starten we het nieuwe seizoen van de Maandagmorgengroepen met een lezing van Berthilde over haar nieuwe boek “In het hart van de storm” (zie hierboven). Dat boek sluit goed aan bij het thema van dit jaar: de profeten.
U bent allen van harte uitgenodigd.
Jeannet Venekamp
 

Donderdag 15 november, Kerk in Son, 20.00 uur: Die ik ben

Deze voorstelling gespeeld door Kirsten Benschop vindt plaats op donderdag 15 november om 20.00 uur in de kerk in Son.
Kirsten heeft twee eerdere voorstellingen bij ons gespeeld: wie stenen losbreekt en een muzikaal programma.
Meer informatie volgt.
Jeannet Venekamp