Nieuwsbrief, jaargang 3, # 36, 14 september 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 16 september, 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

Inleidend woord
In beide lezingen van vandaag lopen mensen op tegen onmacht, tegen uitzichtloosheid. Maar we zien ook zowel bij Jesaja als bij Markus, dat er ook wegen tot hoop zijn. Alleen is het heel moeilijk om steeds maar weer sporen van licht te zien, maar in vertrouwen op de Eeuwige, en ook vertrouwen in elkaars omzien naar elkaar, samen, gaat het misschien wel.
Dat gaan we vandaag onderzoeken.
ds van Litsenburg

De collectes
*De eerste collecte op deze eerste zondag van de Vredesweek is voor PAX, de vredesorganisatie van de Nederlandse Kerken.
Rekening PAX: NL03 TRIO 0390 5150 00
*De tweede collecte is voor CARDS – een organisatie die zich in India inzet voor ondersteuning van kastelozen.
Rekening Kerk-in-Actie NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. K 009271
 

Zondag 16 september, Kerk in Son, 18.00 uur :

           Maaltijd voor Alleengaanden

                17.00 uur: Voor de maaltijd ontmoeten we U met een drankje.
                U kunt zich opgeven bij  Anneke Kauffmann (0499-471879)
 

Dinsdag 18 september, Kerk in Son, 20.00 uur:  Lezing door Berthilde van der Zwaag. 

Op deze dag starten we het nieuwe seizoen van de Maandagmorgengroepen met een lezing van Berthilde over haar nieuwe boek “In het hart van de storm”, verhalen over een profeet met de naam Eliza (zie hierboven). Dat sluit goed aan bij het thema van dit jaar: de profeten. U bent allen van harte uitgenodigd.
Jeannet Venekamp
 

Donderdag 15 november, Kerk in Son, 20.00 uur: Die ik ben

Deze voorstelling gespeeld door Kirsten Benschop vindt plaats op donderdag 15 november om 20.00 uur in de kerk in Son.
Kirsten heeft twee eerdere voorstellingen bij ons gespeeld: wie stenen losbreekt en een muzikaal programma. Meer informatie volgt.
Jeannet Venekamp