Nieuwsbrief, jaargang 3, # 39, 5 oktober 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 7 oktober, 10.00 uur: Kerk in Son

Bij de kerkdienst:
Zondag vieren we Israëlzondag. Dat doen we niet ieder jaar, maar het is toch goed om af en toe eens samen stil te staan bij wat het betekent dat wij zo met Israël verbonden zijn. Want hoe dan ook : daar liggen wel onze wortels.  Zaterdags in de synagoge en zondags in de kerk lezen we dezelfde leefregels en horen dezelfde profeten. Het blijft familie, maar ja, ook in de familie kunnen de geschillen hoog oplopen …
In de dienst van zondag gaan we niet de discussie aan – daar zijn andere momenten voor. Maar we gaan wel luisteren naar wat er tot Israël en de kerk  (tot ons dus) gesproken wordt. En we horen hoe inspirerend en hoopgevend dat is. Deze week was het in de synagoge “Vreugde der Wet”.  Feestje dus! Zondag doen we mee – op onze manier …
Dirk Strasser

De collectes
*De eerste collecte is voor het Bijna-Thuis-Huis ‘Madelief’ in Son. Bernadette Hillenaar geeft in de dienst een korte toelichting.
            Rekening Bijna thuis huis Son: NL94 RABO 0154 5754 29
*De tweede collecte is voor Nes Ammim in Israël.  
            Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z016113
Dirk Strasser
Zie onder ook “extra informatie van de Diaconie”

Donderdag 11 oktober 18.00 uur, Ethiopische maaltijd in de kerk aan de Zandstraat.

Zoals u in W&D en op de website heeft kunnen lezen heeft de ZWO groep dit jaar voor het project "Droogte bestrijden in Ethiopië" gekozen.
 Op donderdag 11 oktober 18.00 uur wordt er in de kerk aan de Zandstraat een Ethiopische maaltijd geserveerd verzorgd door het Ethiopische restaurant in de Schootsestraat te Eindhoven (www.ethiopisch-restaurant.nl)  In een gezellige Ethiopische sfeer kunt u kennis maken met deze smakelijke keuken en zijn rituelen.
Uiteraard moet er voor de maaltijd betaald worden, we vragen € 25 pp inclusief een glaasje wijn of fris. De opbrengst komt dan, na aftrek van de onkosten, ten goede aan ons doel. Aanmelden kunt u bij Thea Prummel  op 0499-475209 ( of na de kerkdienst van 30 september of 7 oktober.
 

Bewegen en ontmoeten

Deze maand wandelen we  op dinsdag  9 en op dinsdag 23 oktober.
Vertrek is vanaf de kerk om 14.00 uur
Duur van de wandeling ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen:  Henny Vredeveld tel. 471665
                     Din van Hoven     tel. 460816
 

Extra informatie van de Diaconie:

1 Deze week ontvingen we van Kerk in Actie een mail om hulp te bieden aan Sulawesi. In Sulawesi is van alles nodig na de aardbeving en de tsunami. We hebben als Diaconie besloten voor Sulawesi een donatie van € 500,-- te doen en geen collecte. Ook de organisaties op ons collecterooster mogen op onze hulp rekenen. Vandaar de keuze om een donatie te doen. Mocht u zelf willen doneren dan kan dat via Giro 555.
 
2 De actie Schoenmaatjes is weer begonnen. U kunt een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en een klein cadeautje. Plak op de doos de sticker van de folder (liggen in de kerk). U kunt uw gevulde doos inleveren tot en met vrijdag 9 november bij het Parochiecentrum. Denkt u eraan om per doos 6 euro mee te brengen voor de transportkosten.
 
3 Als Diaconie hebben we een verzoek aan u. We merken bij het storten van de collectes bij de bank, dat er soms beschadigde munten of biljetten inzitten. Deze accepteert de telmachine niet. Ons verzoek aan u is dus om geen beschadigde munten/biljetten in de collectezak te doen.
Al vast onze hartelijke dank.
Namens de Diaconie Jeannet Venekamp