Nieuwsbrief, jaargang 3, # 40, 12 oktober 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 14 oktober, 10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

 Bij de kerkdienst:
We staan op deze zondag stil bij Psalm 19. Twee dingen brengen de psalmdichter tot verwondering. Dat is de thora en de hemel. Wat doet de thora met hem? En wat doet de aanblik van de hemel met hem? Ze hebben allebei wat te zeggen. Ze zetten hem aan tot denken over zichzelf als mens voor Gods aangezicht.
Door deze psalm laten we ons vandaag dan inspireren…
Ds. Op den Brouw

De collectes
* De eerste collecte is voor de Arm-in-Arm groep in Son en Breugel: vrouwen die van weinig moeten rondkomen steunen elkaar. 
          Giften via de diaconie, rek. NL45 RABO 0148 2257 21 .

* De tweede collecte is voor United Mission Nepal: ontwikkelingsprogramma’s voor voedselproductie voor de armsten van Nepal. 
         Rekening Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W002158

 

De Knoptoren

De “Stichting tot behoud en exploitatie van de Knoptorenkerk” heeft onlangs een boek uitgegeven met de titel 
    
de Knoptoren, een icoon van Sint Sint Oedenrode in kunst en geschiedenis”
Het boek bevat een beschrijving van de geschiedenis-  
en een aantal foto’s van schilderijen van de Knoptorenkerk. Het is deze maand verschenen en een exemplaar ligt overmorgen ter inzage in de kerk.
Verdere informatie bij Derk de Bruin,  tel.  0499-473431

 

Wat heeft de Ethiopische maaltijd ons gebracht?

De half ronde zaal was sfeervol aangekleed tot een heus Ethiopisch restaurant.
Het was een heel geanimeerde avond met onze eigen gemeenteleden maar ook met mensen van buiten, waaronder veel leden uit buurgemeenten. Doordat we ons op verzoek mengden aan de tafels, was er prima gelegenheid met elkaar kennis te maken.
Heerlijk op Ethiopische wijze met de  handen gegeten, per 4 personen van een gezamenlijke schaal. Zo werd het echt samen eten. Tussen de soep en de pannenkoeken hebben we gekeken naar een informatie filmpje over de droogte in Ethiopië.
En dan natuurlijk de opbrengst: we gaan € 500 overmaken voor hulp aan Ethiopië.

We sloten af met een zegenbede die we hieronder op veler verzoek toevoegen:
 
Zegen van onrust.
Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve
waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.
 
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid
vrijheid en vrede.
 
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
 
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
 
                                             Franciscaner zegenbede.