Nieuwsbrief, jaargang 3, # 41, 19 oktober 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 21 oktober, 10.00 uur: Kerk in Son (dus niet in Sintoedenrode!)

Bij de kerkdienst:
Het gaat vandaag in beide lezingen over “macht”. Een gevaarlijk woord, ook in de kerk. Want macht, overheersing, tirannie ligt overal steeds op de loer. In progressieve r.k. kringen (zoals die komende zondagmiddag samenkomen in het Eindhovens muziekcentrum voor “Duizend stemmen zingen Oosterhuis”) dragen voorgangers geen gewaad meer, omdat gewaden voor velen van hen doen denken aan hiërarchie en de verderfelijke macht van de clerus, dus “weg ermee”! Zoals protestanten soms geen orgel meer kunnen horen....!
Wij ontkomen niet aan doordenking van dit fenomeen. Ook omdat het rooster en dus de Schrift ons dit aanreiken. Tot mijn verbazing staat in de profetenlezing (Jesaja 29, 17-24) over hen die onrecht plegen, dat zij “een mens schuldig verklaren om een woord”. En wie denkt dan niet onmiddellijk aan de moord op de Saudische journalist in Turkije?? Het Evangelie (Marcus 10, 32-45) doet waar het Evangelie toe dient: die zogenaamd vanzelfsprekende macht wordt grondig tegengesproken. Jezus maakt het ons duidelijk en het kleine stukje brood aan de Tafel, dat wij die morgen ontvangen is daar zichtbaar teken van!
Komt en verbaast U!
Chris Mondt.


De gasten
Een groep van 30 studenten heeft zich aangemeld voor deze dienst. Nu is onze Sonse en Rooische gemeente uiterst beschaafd en dus ook heel gastvrij, maar geef ze ook een hand als ze naast je komen zitten en heet ze welkom. Zoals in Engeland mij meermalen is overkomen.
Chris Mondt

De collectes
* De eerste collecte is voor Sengerema Hospitaal in Tanzania.
           
Info op stichtingvriendensengerema.nl .
            Rekening NL07 RABO 0167 
9072 20 , Stichting VSH, Amsterdam.
* De tweede collecte is voor het Luthers Theologisch Seminarium in Hong Kong.
             
Kerk in Actie: rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z018626
Dirk Strasser.

De tafel
Graag willen we u vragen om komende zondag nog wat producten zoals bijvoorbeeld blikken soep, macaroni, rijst, koffie mee te nemen voor de Voedselbank Best.
Namens de diaconie. Jeannet Venekamp.

 

Vrijdag 2 november 14.00 uur,
                            Thermae Son, Planetenlaan:  

                                             Middag voor alleengaanden

Deze bijeenkomst is een bewuste keuze, want een speciale middag voor mensen die alleen (gaand) zijn is er nog niet. De bedoeling van ons is om mensen samen te brengen rond punten van herkenning in het omgaan en het delen van ervaringen met het [hoe dan ook] alleen zijn, het er alleen voor staan. Diverse mensen werken hieraan mee.
 Vanaf 13.30 uur is de zaal open en staat de koffie/thee met wat lekkers voor u klaar.  We vragen een klein bedrag als entree: € 3,-- per persoon.
In verband met de catering vragen we u om zich op te geven t/m 28 oktober
per e-mail:              

of telefonisch via:  0499-476635 / 0499-463602.

Jeannet Venekamp

Zondag 4 november, 10.uur, Kerk in Son: Gedenken overledenen
 

Op deze dienst is er kindernevendienst.  
Met de kinderen gaan we iets met het thema licht en donker doen. We lezen hier samen een mooi verhaal over en gaan iets moois maken. Alle kinderen zijn van harte welkom.

Groetjes, Jolanda Oostra 

 
Schoenmaatjes

De actie Schoenmaatjes is weer begonnen. U kunt een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en een klein cadeautje. Plak op de doos de sticker van de folder (liggen in de kerk). U kunt uw gevulde doos inleveren tot en met vrijdag 9 november bij het Parochiecentrum. Denkt u eraan om per doos 6 euro mee te brengen voor de transportkosten?

 
Wegens succes uitbreiding gezocht.

Omdat het aantal mensen, dat graag met iemand mee wil rijden naar de kerk groeiende is, zoek ik nog wat mensen die bereid zijn iemand mee te nemen.
Johan Ero (Kempenlaan 7) heeft aangegeven graag met iemand mee te willen rijden als er kerk is in Sint Oedenrode.
Ik denk dat we ons, in navolging van Automaatje van de ANWB, maar Kerkautomaatjes moeten gaan noemen.  Voor inlichtingen of opgeven graag kontakt opnemen met
Paulien Rabbers, telef. 475887 of