Nieuwsbrief, jaargang 3, # 42, 26 oktober 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 28 oktober,10.00 uur: Kerk in Sint Oedenrode

Het woord
Geurt Baerends:
Onder de regenboog
Volgende week, zondag 4 november gedenken wij weer degenen die ons door de dood ontvallen zijn. Wij doen dat 'onder de regenboog'. Dat houdt in dat we dat doen in vertrouwen door alle tranen heen.
De regenboog is daarvan een mooi beeld: die ontstaat waar de zon de regen weerspiegelt. Ons beeld van 'God' past daarbij, ook die licht op waar zon en regen, tranen en vertrouwen, elkaar raken.

Moed
De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is stil en broos.
 
En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.
                                               Anton Ent
 
De collectes
De eerste collecte is voor het project Kenia van het Nederlands Bijbelgenootschap.  Rekening NBG, NL74 SNSB 0266 3808 08 o.v.v. Kenia

De tweede collecte is voor het diaconale werk van kerken in Oost-Oekraïne. Kerk in Actie: rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W020428
Dirk Strasser.
 
 Het Nederlands Bijbelgenootschap
Aanstaande zondag vieren we bijbelzondag. Het thema van deze zondag is  “Met andere ogen”. We willen mensen uitnodigen op een andere manier naar de Bijbel te kijken en nieuwe ontdekkingen te doen .
Na afloop van de dienst kunt u ook met andere ogen kijken naar de boeken op de boekentafel. Ook op zondag 18 november na de dienst in Son zal ik nog met de boekentafel aanwezig zijn.
Het Nederlands Bijbelgenootschap kijkt ook steeds weer kritisch naar haar eigen werk.
Zo wordt er momenteel gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ook de vertaling van het Onzevader is onder de loep genomen. Onder andere de zesde bede (maar verlos ons van den boze) wordt aangepast.
De traditionele tekst van het Onzevader (vertaling 1951) staat ver af van de taal van vandaag. ‘Straks weet niemand meer wat we in dit gebed nu eigenlijk bidden, terwijl dit het mooiste gebed is dat we hebben’, zegt Matthijs de Jong van het NBG. ‘Daarom hebben we dit gebed uit Mattheüs 6 opnieuw onder de loep gelegd als onderdeel van de NBV-revisie.
Deze week kan het publiek nog meedenken en stemmen over de vertaling van de zesde bede van het Onzevader.
Er zijn drie vertaalopties: ‘red ons uit de greep van het kwaad’ (zoals deze bede luidt in de NBV van 2004), ‘red ons van het Kwaad’ (revisievoorstel NBV) en ‘red ons van het kwaad’.
 Matthijs de Jong, projectleider van de NBV-revisie: ‘Deze opties zijn alle drie valide. Omdat het om een opvallende verandering gaat ten opzichte van de tekstversie uit 2004, bieden we het publiek de gelegenheid om aan te geven of men dit inderdaad een verbetering vindt.’
Op de website van het NBG, www.bijbelgenootschap.nl, staat onder de kop nieuws ‘Stem nú over de zesde bede van het ‘Onzevader’. Hier vindt u ook de link om te stemmen.
Helene Greijdanus – van Dueren den Hollander

 

Zondag 28 oktober:

14.00 – 19.00: Benefiet voor de slachtoffers van de aardbeving in Sulawesi,
Gemeenschsapscentrum Lievendaal; Lievensdaal 3, Eindhoven.

Entertainment: Edy Sitohang, Yanthi Lesmono, Iane en Rody, Edi de danser en Elisa Smaga
Al het opgehaalde geld wordt rechtstreeks naar Indonesië gestuurd. U kunt ook uw donatie overmaken naar R. de Bee-Rinawati NL74RABO313196494, met vermelding Sulawesi

 

Zondag 4 november, 10.uur, Kerk in Son: Gedenken overledenen

Op deze dienst is er kindernevendienst.  
Met de kinderen gaan we iets met het thema licht en donker doen. We lezen hier samen een mooi verhaal over en gaan iets moois maken. Alle kinderen zijn van harte welkom.
Groetjes, Jolanda Oostra 

  

Nieuws van de diaconie

 Schoenmaatjes
 De actie Schoenmaatjes is weer begonnen. U kunt een schoenendoos vullen
 
met schoolmateriaal, toiletartikelen en een klein cadeautje. Plak op de doos de sticker van de folder (liggen in de kerk). U kunt uw gevulde doos inleveren tot en met vrijdag  9 november bij het Parochiecentrum. Denkt u eraan om per doos 6 euro mee te brengen voor de transportkosten?
 
Collectezakjes. 
Als Diaconie hebben we een verzoek aan u. We merken bij het storten van de 
collectes bij de bank, dat er soms beschadigde munten of biljetten inzitten. Deze 
accepteert de telmachine niet. Ons verzoek aan u is dus om geen beschadigde
munten/biljetten in de collectezak te doen.

 Al vast onze hartelijke dank.
 
Middag voor alleengaanden.
Op vrijdag 2 november as. vindt er een bijeenkomst plaats voor
alleengaanden, Thermae Son, Planetenlaan. Vanaf 13.30 uur is de zaal open en staat
de koffie/thee met wat lekkers voor u klaar.  We vragen een klein bedrag als entree: € 3,-- per persoon. U kunt zich nog dit weekend opgeven per mail: 
alleen of telefonisch via: 0499-476635 / 0499-463602.

 
Voorstelling Thuislozen in het Parktheater
Op woensdag 7 en donderdag 8 november staat de voostelling “Thuislozen” van
 Theater Utrecht in het Parktheater in Eindhoven. Deze voorstelling gaat over buiten gewone mensen, mensen aan de rand van de samenleving. Ik maak u op deze voorstelling attent om het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje locale partner is van deze voorstelling in Eindhoven. In de 2 pauzes in het stuk hoort u het verhaal van locale  “ervaringsdeskundigen”. Kaarten zijn te bestellen bij het Parktheater.
 
Voorstelling “Die ik ben” van Kirsten Benschop
            Deze voorstelling is donderdag 15 november as. te zien in onze kerk,
             aanvang 20.00 uur.  Volgende week meer informatie.

 
Jeannet Venekamp