Nieuwsbrief, jaargang 3, # 43, 2 november 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel


Zondag  4 November: 10.00 uur, Kerk in Son:  
                        Gedenken van overledenen

Het woord
Onder de regenboog
Wij gedenken weer degenen die ons door de dood ontvallen zijn. Wij doen dat 'onder de regenboog'. Dat houdt in dat we dat doen in vertrouwen door alle tranen heen.
De regenboog is daarvan een mooi beeld: die ontstaat waar de zon de regen weerspiegelt. Ons beeld van 'God' past daarbij, ook die licht op waar zon, regen, tranen en vertrouwen elkaar raken.
Geurt Baerends


De collectes
De eerste collecte is voor Exodus Nederland: woonhuizen van waaruit ex-gedetineerden hun bestaan weer kunnen opbouwen.  Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D060110.

De tweede collecte is voor de eigen werkgroep ZWO : aandacht voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Rekening ZWO Sint-Oedenrode/Son,   NL79 INGB 0003752498.
Dirk Strasser


 

Dinsdag 6 en 20 November;  Bewegen en ontmoeten;  ATTENTIE! 

Deze maand wandelen we  op dinsdag  6 november, om 2 uur vanaf de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode.
Deze wandeling wordt begeleid door Nel van der Schouw en Geertje van der Hoeven.
Wandelaars uit Son verzamelen om half 2 bij de kerk, voor vervoer wordt gezorgd.
Op 20 november wandelen we weer om 2 uur vanaf de kerk in Son.
Duur van de wandelingen  ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen:  Henny Vredeveld      tel. 0499-471665
                        Din van Hoven           tel.0499- 460816
                        Nel van der Schouw tel. 0413-477914
 

Zondag 11 november, aandacht voor Comin.

Op deze zondag komt Nienke Pruiksma, u vast nog bekend van haar betrokkenheid bij Comin, ons bezoeken in Son. Zij zal in deze dienst samen met Bernadet van Litsenburg voorgaan. Aansluitend geeft zij een presentatie over haar werk in de halfronde zaal. Houdt u alvast een plekje vrij in de agenda?
Cora Rothuizen

 
Donderdag 15 november 20.00 uur, in onze kerk in Son, Die ik ben

Voorstelling “Die ik ben” van Kirsten Benschop
Deze voorstelling is a.s. te zien in onze kerk. Meer gegevens komen nog
Jeannet Venekamp
           

Maandag 12, 19, 26 november en 3 december, O Jij, alles voorbij,

            Tijdstip :  19.30 – 21.30 uur.
            Plaats :     Protestantse Kerk Best, Koningin Julianaweg-Zuid 1.
In de mystieke traditie zijn er vele manieren om over God of de Godservaring te spreken. Het kan een over elkaar rollen van een veelheid van woorden en beelden zijn omdat geen woord, geen beeld ooit genoeg zegt en het toch steeds weer gepoogd wordt. Het kan ook een zodanig spreken zijn dat alle taal ontploft, breekt, uiteindelijk tot stilte wordt. Maar steeds voert de mystieke taal ons naar het onuitsprekelijke, in een wolk van niet-weten, in de woestijn, de donkere nacht. Een kennen voorbij al onze denkkaders, om binnen gevoerd te worden in…..    We zullen sleutelteksten lezen uit deze mystieke traditie van  Eckhart, Jan van het Kruis en anderen.
Op vier achtereenvolgende maandagavonden willen wij ons verdiepen in genoemde mystieke traditie. Samen proberen we te ontdekken wat deze teksten voor ons eigen leven betekenen.

Begeleiding : Hettie Berflo van het Titus Brandsma Memorial en de Karmelgemeenschap.
Voor opgave, vragen : Mary van der Meer, email of tel. 0499 572611.
Roel Rabbers
 

Maandag 10 december, Dag van de Rechten van de mens

Op maandag 10 december organiseert de ZWO samen met Amnesty International een Mensenrechtendialoog.
Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan. De komende tijd wil Amnesty in het land in gesprek gaan over mensenrechten.
Ook hier in Son en Breugel, in onzekerk gaat Amnesty het gesprek met ons aan.
 op  10 december, de Dag van de Rechten van de mens.

Geeft u zich vast op, vóór 1 december, bij Cora Rothuizen (0618894783 of dan kunnen we het aantal deelnemers doorgeven aan Amnesty