Nieuwsbrief, jaargang 3, # 44, 9 november 2018

Zondag  11 November: 10.00 uur, Kerk in Sint Oedenrode*:  
                                                                                              *(dus niet in Son)

Voorgangers: Bernadette van Litsenburg en  Nienke Pruiksma
Inleiding
In deze dienst willen we met elkaar nadenken over grote en grotere geboden. We lezen uit Leviticus en Marcus over regels van samenleven en hoe die uiteindelijk samenkomen in het gebod om God lief te hebben met alles dat we zijn en onze naaste lief te hebben als onszelf. Wat betekent het om naaste te worden van een ander? Hoe zit dat naaste zijn in de relaties tussen mensen en met God? We kijken naar voorbeelden van mensen die iets hebben laten zien van naastenliefde en barmhartigheid.

Met de Guarani Mbya, een inheems volk uit Brazilië, willen we ons afvragen of onze relatie met God betekent dat onze naaste alleen mensen zijn? Zou het zo kunnen zijn, dat in Gods schepping waarin mensen afhankelijk zijn van de aarde, ook die aarde zelf, of het water, de lucht, planten en dieren onze naaste zouden kunnen zijn. We wensen u een goede en gezegende viering.
 
De collectes
De eerste collecte is voor de Voedselbank St.Oedenrode/Boxtel. Rekening Voedselbank Boxtel: NL34 RABO 0122 7481 90.

De tweede collecte is uiteraard voor Comin in Brazilië, waar Nienke Pruiksma ons over vertelt. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 009426
 
Na de kerkdienst:
Aansluitend geeft Nienke in de kerkzaal een presentatie over haar werk in Brazilië


Donderdag 15 november 20.00 uur, in Son, Voorstelling “Die ik ben”
In ‘Die Ik Ben’ duikt Kirsten Benschop met de nodige (zelf)spot in het gangenstelsel van ons brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt. Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen? Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn, naar onszelf en onze omgeving? Waarom verschuilen we ons maar al te graag veilig achter de muren van ons ego en doen we ons voor als iemand die we eigenlijk zouden willen zijn? Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en dempen we onze onrust en eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding of een bezoekje aan de zoveelste therapeut. ‘Die Ik Ben’ rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient, accepteert zoals die is? En is contact niet wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent?
Kosten: vrijwillige bijdrage na de voorstelling (we denken aan € 7,50 per persoon om uit de kosten te kunnen komen) Roel Rabbers en Jeannet VenekampReeds eerder gemeld:

Maandag 12, 19, 26 november en 3 december, O Jij, alles voorbij,
            Tijdstip :  19.30 – 21.30 uur.
            Plaats :     Protestantse Kerk Best, Koningin Julianaweg-Zuid 1.
In de mystieke traditie zijn er vele manieren om over God of de Godservaring te spreken. Het kan een over elkaar rollen van een veelheid van woorden en beelden zijn omdat geen woord, geen beeld ooit genoeg zegt en het toch steeds weer gepoogd wordt. Het kan ook een zodanig spreken zijn dat alle taal ontploft, breekt, uiteindelijk tot stilte wordt. Maar steeds voert de mystieke taal ons naar het onuitsprekelijke, in een wolk van niet-weten, in de woestijn, de donkere nacht. Een kennen voorbij al onze denkkaders, om binnen gevoerd te worden in…..    We zullen sleutelteksten lezen uit deze mystieke traditie van  Eckhart, Jan van het Kruis en anderen.
Op vier achtereenvolgende maandagavonden willen wij ons verdiepen in genoemde mystieke traditie. Samen proberen we te ontdekken wat deze teksten voor ons eigen leven betekenen.

Begeleiding : Hettie Berflo van het Titus Brandsma Memorial en de Karmelgemeenschap.
Voor opgave, vragen : Mary van der Meer, email of tel. 0499 572611.
Roel Rabbers
 
Maandag 10 december, Dag van de Rechten van de mens, in onze kerk te Son
Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan. De komende tijd wil Amnesty in het land in gesprek gaan over mensenrechten.
Ook hier, in Son en Breugel, gaat Amnesty het gesprek met ons aan, op  10 december,
de Dag van de Rechten van de mens.
Geeft u zich vast op, vóór 1 december, bij Cora Rothuizen (0618894783 of dan kunnen we het aantal deelnemers doorgeven aan Amnesty