Nieuwsbrief, jaargang 3, # 44 extra, 15 november 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel


Wim van Gorkum

Wim is overleden op 9 november.
Op vrijdag 16 november is er gelegenheid om afscheid van hem te nemen van 13.15 tot 13.45 in het uitvaartscentrum Wolfswinkel.
Aansluitend vind de afscheidsdienst plaats in de aula van Wolfswinkel.
Na de begrafenis is er gelegenheid om persoonlijk te condoleren.

 
Contactadres:
Annelies van Gorkum
Admiraalsborch 12
3992CP Houten


06 40267879