Nieuwsbrief, jaargang 3, # 45, 16 november 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag  18 November: 10.00 uur, Kerk in Son

NB  Op 18 november is de afslag op de A50 naar Son
(komend vanuit Sint-Oedenrode)
afgesloten tussen 8.00 en 16.00 uur.
Advies om via Nijnsel de "oude" weg te nemen.

 
Het aanvangswoord
Sinds mensenheugenis is “de wijngaard” een geliefd bijbels beeld voor de gemeenschap van mensen waartoe wij behoren en onder wie veel werk is te doen. Want de bedoeling is natuurlijk dat de wijngaard goed wordt verzorgd zodat zij vruchten kan voortbrengen. Daartoe zijn mensen geroepen te werken in de wijngaard, en verantwoording af te leggen aan de Heer van de wijngaard.
Vandaag staan wij stil bij die roeping, en bij de vraag waar de Heer van de wijngaard is.

Eline van Yperen
 
De Collectes
De eerste collecte is voor Stichting Kindia. Annemieke van de Broek geeft tijdens en na de dienst actuele informatie over het project. Rekening Stichting Kindia , NL21 RABO 0102 9747 80

De tweede collecte is voor “School of our dreams” in Oekraïne. De medewerkers namen het internaat over van de staat en crëeeren nu een leefbare en veilige plek voor wezen en gedragsgestoorde kinderen.  Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W014627
Dirk Strasser
 

Dinsdag 6, 13 en 20 december: Oecumenische vesper

Op deze data wordt een oecumenische vesper gehouden. De vespers zijn door een werkgroep vanuit de parochie en vanuit onze kerk voorbereid. De diensten krijgen een Taizé karakter. Er is een zanggroep gevormd, ondersteund door enkele instrumentalisten. De vespers beginnen om 19.00 uur.
  •   6 december in de St. Genovevakerk in Breugel
  • 13 december in de Knoptoren
  • 20 december in de Zandstraat
     

Kerstpakketten

Er zijn in onze gemeente nog steeds mensen, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze mensen is de actie bedoeld.
In Son en Breugel gaat de kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken weer van start!

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen om uw steentje bij te dragen en iemand anders een plezier doen?
Hoe werkt het?
U kunt uw kerstpakket of een deel daarvan afgeven bij het Parochiecentrum van de St. Petrus’ Banden kerk.
Ook losse producten zijn welkom. Denk bijv. aan koffie, thee, vruchten op sap, bonbons, blikken soep, lekkers voor kinderen. Of zomaar iets extra’s. Wat zou u zelf graag in een kerstpakket vinden?

Let wel op de uiterste houdbaarheidsdatum! Producten die over deze datum zijn worden niet in de pakketten geplaatst.
De vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Son en Breugel zorgen er voor dat uw gift terecht komt bij diegenen die dat goed kunnen gebruiken.
De pakketten worden met veel zorg samengesteld en er wordt gelet op de samenstelling van het betreffende gezin.
Uw financiële gift wordt zeker ook gewaardeerd, zodat er iets extra’s kan worden gekocht als aanvulling op de ingeleverde artikelen

Waar kunt u terecht?
Tot en met 22 december kunt u uw pakketten of financiële gift tijdens de openingstijden afgeven bij het parochiecentrum St. Petrus’ Banden, Kerkplein 7 in Son. Openingstijden: elke werkdag van 9.30 – 12.00 uur.
Extra opening op
zaterdag 22 december van 9.30-12.00 uur.

Hartelijk dank!
De gezamenlijke kerken van Son en Breugel.

 
Al eerder gemeld

Maandag 10 december, Dag van de Rechten van de mens, in onze kerk te Son
Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan. De komende tijd wil Amnesty in het land in gesprek gaan over mensenrechten.
Ook hier, in Son en Breugel, gaat Amnesty het gesprek met ons aan, op  10 december, de Dag van de Rechten van de mens.
Geeft u zich vast op, vóór 1 december, bij Cora Rothuizen (0618894783 of dan kunnen we het aantal deelnemers doorgeven aan Amnesty
 
Maandag 12, 19, 26 november en 3 december, O Jij, alles voorbij,
            Tijdstip :  19.30 – 21.30 uur.
            Plaats :     Protestantse Kerk Best, Koningin Julianaweg-Zuid 1.
In de mystieke traditie zijn er vele manieren om over God of de Godservaring te spreken. Het kan een over elkaar rollen van een veelheid van woorden en beelden zijn omdat geen woord, geen beeld ooit genoeg zegt en het toch steeds weer gepoogd wordt. Het kan ook een zodanig spreken zijn dat alle taal ontploft, breekt, uiteindelijk tot stilte wordt. Maar steeds voert de mystieke taal ons naar het onuitsprekelijke, in een wolk van niet-weten, in de woestijn, de donkere nacht. Een kennen voorbij al onze denkkaders, om binnen gevoerd te worden in…..    We zullen sleutelteksten lezen uit deze mystieke traditie van  Eckhart, Jan van het Kruis en anderen.
Op vier achtereenvolgende maandagavonden willen wij ons verdiepen in genoemde mystieke traditie. Samen proberen we te ontdekken wat deze teksten voor ons eigen leven betekenen.

Begeleiding : Hettie Berflo van het Titus Brandsma Memorial en de Karmelgemeenschap.
Voor opgave, vragen : Mary van der Meer, email of tel. 0499 572611.
Roel Rabbers