Nieuwsbrief, jaargang 3, #46, 23 november 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag  25  November: 10.00 uur, Kerk in Sint Oedenrode                                                                                       
Doopdienst zondag 25 november.

Zondag heten we enkele kinderen welkom in onze gemeente.  We spelen symbolisch na hoe ook zij door het water trekken als bij de bevrijding uit Egypte. Wij noemen hun namen en brengen die in verband met de naam van Jezus, die zich bij zijn doop door God 'mijn geliefde kind' genoemd wist. We spelen na hoe de kleine Moos voor de waanzin van de Farao en de vraatzucht van de krokodillen wordt behoed door zijn moeder en zijn zuster. Hopelijk hebben we allemaal wel iemand die als 'moeder' of als 'zuster' ons Gods behoedenis voorspeelt! We vieren ook de maaltijd: met matses, als teken van verbondenheid met dat volk van vluchtelingen uit Egypte.
ds Geurt Baerends

De collectes
De eerste collecte van deze zondag is voor de actie Pepernoot van Nationaal Fonds Kinderhulp : Sinterklaas komt zo ook bij kinderen in armoedesituaties. Rekening Nationaal Fonds Kinderhulp:
NL80 INGB 0000 404040

De tweede collecte is voor het Priscilla Centrum in India: hulp en scholing voor vrouwen die er met hun gezin alleen voor staan. Rekening  Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z09394

De maaltijd
Graag willen we u vragen om komende zondag nog wat producten zoals bijvoorbeeld blikken soep, macaroni, rijst, koffie mee te nemen voor de Voedselbank in Boxel.
Namens de diaconie, Elly Mulder

 
Maandag 26 november en 3 december, O Jij, alles voorbij,

Tijdstip :  19.30 – 21.30 uur.
Plaats :     Protestantse Kerk Best, Koningin Julianaweg-Zuid 1.
In de mystieke traditie zijn er vele manieren om over God of de Godservaring te spreken. Het kan een over elkaar rollen van een veelheid van woorden en beelden zijn omdat geen woord, geen beeld ooit genoeg zegt en het toch steeds weer gepoogd wordt. Het kan ook een zodanig spreken zijn dat alle taal ontploft, breekt, uiteindelijk tot stilte wordt. Maar steeds voert de mystieke taal ons naar het onuitsprekelijke, in een wolk van niet-weten, in de woestijn, de donkere nacht. Een kennen voorbij al onze denkkaders, om binnen gevoerd te worden in…..    We zullen sleutelteksten lezen uit deze mystieke traditie van  Eckhart, Jan van het Kruis en anderen.
Op vier achtereenvolgende maandagavonden (waarvan twee al zijn geweest), willen wij ons verdiepen in genoemde mystieke traditie. Samen proberen we te ontdekken wat deze teksten voor ons eigen leven betekenen.
Begeleiding : Hettie Berflo van het Titus Brandsma Memorial en de Karmelgemeenschap.
Voor opgave, vragen : Mary van der Meer, email
  of tel. 0499 572611.

Roel Rabbers


Donderdag 20 december 2018 voor oudere gemeenteleden een kerstviering
               
  om 14.30 uur in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode

U bent vanaf 14.00 uur welkom.
U wordt van harte hiervoor uitgenodigd.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Dirk Strasser: piano en Paulien Rabbers: altblokfluit.
Met medewerking van het pastorale team.
Wij hopen u bij deze kerstviering te mogen begroeten. Na de viering is er een gezellig sam enzijn.

Het pastorale team Sint-Oedenrode, Son en Breugel.

 
 Nederlands Bijbelgenootschap

Voor de komende adventsperiode heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de adventskalender 'Het wordt licht' gemaakt. Hiermee wordt u dagelijks even stilgezet bij de Bijbel en de boodschap van licht en verwachting die daarin doorklinkt. Deze kunstkalender helpt om uit te zien naar het licht dat volgens de Bijbel met de geboorte van Jezus is gekomen. Aan elke dag van de kalender is ook een afbeelding van een kunstwerk toegevoegd, onder andere van Chagall, Kaplan en Watanabe.
U kunt deze kalender gratis bestellen via www.debijbel.nl/kunstlichtOok wanneer u geen lid bent van het NBG kunt u hier een gratis account aanmaken en dan de kunstkalender aanvragen.Eerder gemeld

Maandag 10 december, Dag van de Rechten van de mens, in onze kerk te Son

 

Op maandag 10 december organiseert de ZWO samen met Amnesty International, een Mensenrechtendialoog
Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan. De komende tijd wil Amnesty in het land in gesprek gaan over mensenrechten.
Ook hier, in Son en Breugel, gaat Amnesty het gesprek met ons aan, op  10 december, de Dag van de Rechten van de mens.
Geeft u zich vast op, vóór 1 december, bij Cora Rothuizen (0618894783 of dan kunnen we het aantal deelnemers doorgeven aan Amnesty