Nieuwsbrief, jaargang 3, #47, 30 november 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.


Zondag 
2  December: 10.00 uur, Kerk in Son
                                                                                                 
Onderwerp:  Gods koningschap in de geschiedenis
We zien overal dat de kerk zich uit het maatschappelijk debat heeft teruggetrokken.
Terwijl vroeger de kerk zich in belangrijke kwesties mengde, bijvoorbeeld inzake de kernbewapening, is het tegenwoordig nogal stil. Er heeft zich een eenzijdige verinnerlijking van het geloof voltrokken, waarbij het gaat om persoonlijk welbevinden. In niet-kerkelijke kringen heet dat mindfullness.

Dit staat in schril contrast tot de voorziene lezingen voor de zondagen voorafgaande aan Kerstmis en Epifanie. Het gaat om de wereldgeschiedenis, waarbij Israël's God en Jezus wel degelijk een fundamentele rol spelen. Daar kunnen en mogen we onze oren en ogen niet voor sluiten.
Het licht van Christus zal de duisternis van de wereld teniet doen.
Chris Mondt


De Collectes
  • De eerste collecte is voor de kerstpakketten-actie van de gezamenlijke kerken van Son en Breugel. Rekening IDO Son en Breugel: NL34 RABO 0148 2556 98
  • De tweede collecte is - vanwege Wereld Aidsdag - voor het Aidsfonds.  Rekening  Aidsfonds: NL37 INGB 0000 0089 57
 
Laila en Firas Naaum hebben een geweldig initiatief genomen:
Laila   wil   koken   voor   het   project       Kerk in Actie in Moldavië.
Laila gaat haar bekende “byrjani” (rijst met gehakt, amandelen en kruiden) koken, die altijd op de Paasmarkt te koop is. Het doel van de Paasmarkt, nl. geld bijeen brengen voor ’t Hemeltje en “Vluchtelingen in de Knel” is bij u wel bekend. Maar dat vindt Laila niet genoeg. Waarom niet vaker in het jaar “werken voor een goed doel”, is haar motto.

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden.
Behalve Byrjani kunt u ook tomatensalade en baclav bestellen.
U kunt uw bestelling opgeven (vóór vrijdag 9 december!)  bij Firas en Laila telefonisch 0644946844 of per mail  
De gehele opbrengst is voor het project!!!
Op zondag 16 december kunt u (in de kerk, na afloop van de dienst) uw bestelling ophalen en betalen
 
Kindernevendienst in de adventstijd
 
Vanaf komende zondag 2 december is er weer kindernevendienst voor de kinderen. Thema van het adventsproject is Tafel van hoop. Kindernevendienst is er ook op 9 en 16 december. We sluiten het project af tijdens het kinderkerstfeest op maandag 24 december om 16.00 uur in de kerk in Son.
Jeannet Venekamp
 
Dinsdag 4 en 18 december: Bewegen en ontmoeten 
Deze maand wandelen we  weer vanaf de kerk in Son. En wel op de dinsdagen 4 en 18 december.
Aanvang van de wandelingen:  14.00 uur. Duur van de wandelingen  ongeveer anderhalf uur.

Inlichtingen:  Henny Vredeveld tel. 0499-471665,       Din van Hoven  tel.0499- 460816
 
Donderdag 6, 13 en 20 december: Oecumenische Vespers
Op deze data wordt een oecumenische vesper gehouden. De vespers zijn door een werkgroep vanuit de parochie en vanuit onze kerk voorbereid. De diensten krijgen een Taizé karakter. Er is een zanggroep gevormd, ondersteund door enkele instrumentalisten. De vespers beginnen om 19.00 uur.
  • 6 december in de St. Genovevakerk in Breugel
  • 13 december in de Knoptoren
  • 20 december in de Zandstraat
 
Mededelingen Diaconie
 
Onlangs hebben we als Diaconie afscheid genomen van twee collectanten. Daarom zijn we nu op zoek naar nieuwe collectanten. We vragen van u één keer in de 6 weken om de afkondiging te doen in de dienst en om te collecteren. U wordt ingewerkt en begeleid. We zoeken met name iemand uit St.-Oedenrode, maar ook uit Son en Breugel is men van harte welkom. Een kleine moeite en u helpt ons enorm.
Komende zondag wordt er gecollecteerd voor de kerstpakketten-actie in Son en Breugel. Ieder jaar weer worden er veel pakketten bezorgd bij mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Informatie over wat u kunt geven hangt op de prikborden. Als Diaconie bevelen we deze collecte en actie van harte bij u aan.
            Misschien heeft u ook nog wel een busje in de kast staan met veel Douwe Egberts punten, en vraagt u zich af wat moet ik ermee? De Lions clubs in Nederland zamelen in december weer de DE-punten in. Met de punten worden pakken koffie gedoneerd aan de Voedselbanken. De Lionsclub uit St.-Oedenrode doet mee aan deze actie. U kunt uw punten ook inleveren in de doos die in de kerk staat. Tegen het einde van de actie zullen de punten gedoneerd worden aan de Lions club St.-Oedenrode.
            De kerstcampagne 2018 is: Geef licht aan kinderen in de knel. We collecteren op kerstmorgen voor deze actie. Voor deze campagne zijn er bijzonder mooie kaarten gemaakt. Deze kaarten worden uitgedeeld aan de kinderen bij de kindernevendienst. Maar liggen na afloop ook in de kerk. Wellicht om iemand wat licht te schenken in deze donkere dagen.
Jeannet Venekamp
 
 
Eerder gemeld

Maandag 10 december, Dag van de Rechten van de mens, in onze kerk te Son
Op maandag 10 december organiseert de ZWO samen met Amnesty International, een Mensenrechtendialoog.
Het lijkt zo vanzelfsprekend: discrimineren doe je niet. We mogen zeggen wat we vinden. We mogen de godsdienst belijden die we zelf willen. En iedereen heeft recht op privacy. In Nederland hebben we onze zaken goed op orde. Mensenrechtenschendingen gebeuren vooral ver weg. Althans, zo lijkt het, want bij nadere beschouwing blijken mensenrechten ook in Nederland onder druk te staan. De komende tijd wil Amnesty in het land in gesprek gaan over mensenrechten.
Ook hier, in Son en Breugel, gaat Amnesty het gesprek met ons aan, op  10 december, de Dag van de Rechten van de mens.
Geeft u zich vast op, vóór 1 december, bij Cora Rothuizen (0618894783 of dan kunnen we het aantal deelnemers doorgeven aan Amnesty
 
Donderdag 20 december 2018 voor oudere gemeenteleden een kerstviering
                                            om 14.30 uur in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode

U bent vanaf 14.00 uur welkom.
U wordt van harte hiervoor uitgenodigd.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Dirk Strasser: piano en Paulien Rabbers: altblokfluit.
Met medewerking van het pastorale team.
Wij hopen u bij deze kerstviering te mogen begroeten. Na de viering is er een gezellig sam enzijn.
Het pastorale team Sint-Oedenrode, Son en Breugel.