Nieuwsbrief, jaargang 3, #48, 30 november 2018

Kerknieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 9 December: 10.00 uur, Kerk in Sint Oedenrode

 Bij de kerkdienst.
 • Het is de tweede zondag van de Advent. Tijd van bezinning en tijd van bevrijding. Die twee woorden zitten allebei verborgen in het woord ‘bekering’, waar Johannes de Doper zijn gehoor toe oproept. Bekering! Dat is nogal wat. Want dat vraagt een totale koerswijziging. Zoals het rode bord met witte streep je aan het begin van het einde (!) van de afrit van de snelweg toeroept: ga terug !! Hoe actueel is dat, in een wereldtijd die radicale keuzes vraagt.  Maar ook in je persoonlijk leven kom je dat soort vragen tegen. Wie wil horen naar het woord van Jezus en de Profeten komt er onvermijdelijk voor te staan. Die woorden zijn geen dreigement, maar tekenen een wenkend perspectief. Ommekeer vraagt ook om inkeer. Daar gaan we zondag dus maar mee beginnen. Vocaal Ensemble Jubilate komt ons daar zingend bij helpen.
  Ds. Dirk Strasser
De collectes
 • De eerste Collecte is voor Amnesty International, omdat het maandag de Dag van de Rechten van de Mens is. Rekening Amnesty International: NL45 TRIO 0198 1000 00
 • De tweede collecte is voor Mwana Ukundwa: hulp aan weeskinderen in Rwanda. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 4574 57 o.v.v. Z009061

Na de kerkdienst:  Inschrijven voor de Moldavie  actie
 • U kunt nog maaltijden bestellen voor de actie  van Firas en Layla Naaum.
 • De lijst ligt in de kerk. Zondag is de laatste dag!!
 • Op zondag 16 december kunt u (in de kerk, na afloop van de dienst) uw bestelling  ophalen en betalen.
 • Het doel van deze actie is Moldavie, het armste land van Europa, waar veel kinderen aan hun lot worden overgelaten. De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen wordentoezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie

   

Maandag 10 december, Dag van de Rechten van de mens gaat bij ons niet door. 

 • De bijeenkomst is afgezegd  omdat geen mensen zich hebben gemeld
 
 

Donderdag  13 en 20 december: Oecumenische Vespers

 
Op deze data wordt een oecumenische vesper gehouden. De vespers zijn door een werkgroep vanuit de parochie en vanuit onze kerk voorbereid. De diensten krijgen een Taizé karakter. Er is een zanggroep gevormd, ondersteund door enkele instrumentalisten. De vespers beginnen om 19.00 uur.
 • 13 december in de Knoptoren
 • 20 december in de Zandstraat
 

 Zondag 20 januari 2019, 15.00 uur: Afscheidsdienst van Bas Stigter

 • Zoals in het decembernummer van Woord en Daad is te lezen is de afscheidsdienst van ds. Bas Stigter op 20 januari om 15.00 uur in onze kerk in Son.  Aansluitend wordt hem een receptie aangeboden. Een afscheid kan niet zonder een afscheidscadeau.
 • In de hal van de kerk staat een doos, waarin u uw bijdrage kunt doen.
  Mocht u liever een bedrag overmaken, dan vindt u in het decembernummer van Woord en Daad een bankrekeningnummer.
   

Mededelingen Diaconie

 • Onlangs hebben we als Diaconie afscheid genomen van twee collectanten. Daarom zijn we nu op zoek naar nieuwe collectanten. We vragen van u één keer in de 6 weken om de afkondiging te doen in de dienst en om te collecteren. U wordt ingewerkt en begeleid. We zoeken met name iemand uit St.-Oedenrode, maar ook uit Son en Breugel is men van harte welkom. Een kleine moeite en u helpt ons enorm.
 • Misschien heeft u ook nog wel een busje in de kast staan met veel Douwe Egberts punten, en vraagt u zich af wat moet ik ermee? De Lions clubs in Nederland zamelen in december weer de DE-punten in. Met de punten worden pakken koffie gedoneerd aan de Voedselbanken. De Lionsclub uit St.-Oedenrode doet mee aan deze actie. U kunt uw punten ook inleveren in de doos die in de kerk staat. Tegen het einde van de actie zullen de punten gedoneerd worden aan de Lions club St.-Oedenrode.
 • De kerstcampagne 2018 is: Geef licht aan kinderen in de knel. We collecteren op kerstmorgen voor deze actie. Voor deze campagne zijn er bijzonder mooie kaarten gemaakt. Deze kaarten worden uitgedeeld aan de kinderen bij de kindernevendienst. Maar ze liggen na afloop ook in de kerk. Wellicht om iemand wat licht te schenken in deze donkere dagen.
   Namens de Diaconie, Jeannet Venekamp