Nieuwsbrief, jaargang 3, #48, 30 november 2018

 
Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel.
 

Zondag 16 december, 10 uur, Kerkdienst in  Son


Aanvangswoord
Vandaag is het de derde zondag in de voorbereidingstijd naar Kerst, die Advent heet. We verwachten de komst van Jezus. Ook nu nog. Dat Hij terugkomt. Wat dat betekent? En wat we daarvan kunnen verwachten?
We wachten al zo lang. Dat vraagt om geduld. Maar geduld is niet ieders beste eigenschap. Het maakt onrustig, of het maakt passief. Hoe houden we het vol?
Jakobus gaat ons voor deze zondag hoe we dat geduld kunnen opbrengen
.
ds. Otto Grevink

 
De collectes
De eerste collecte is voor Stichting Leergeld Best e.o. Steun aan kinderen uit gezinnen die moeilijk rondkomen. Rekening NL33 RABO 0127 8454 61 t.n.v. St. Leergeld Best

De tweede collecte is voor een project in Ghana: vrouwen verwerven slim en gezond een inkomen uit karité-noten.  Rekening Kerk in Actie: NL  INGB 0457 4574 57 o.v.v. W004658
 
 

Moldavie  actie

Denkt u er aan om uw bestelling van het eten van Layla en Firas op te halen a.s. zondag?
Zij staan na afloop van de kerkdienst in de hal met hun maaltijden. Graag zoveel mogelijk gepast betalen.
 

Reeds eerder gemeld

  
Donderdag  20 december: 19.00 uur, Oecumenische Vespers, in Son

Op deze data wordt een oecumenische vesper gehouden. De vespers zijn door een werkgroep vanuit de parochie en vanuit onze kerk voorbereid. De diensten krijgen een Taizé karakter. Er is een zanggroep gevormd, ondersteund door enkele instrumentalisten. De vespers beginnen om 19.00 uur, ditmaal in de Zandstraatkerk van de protestantse gemeente.

 

Zondag 20 januari 2019, 15.00 uur: Afscheidsdienst van Bas Stigter

Zoals in het decembernummer van Woord en Daad is te lezen is de afscheidsdienst van ds. Bas Stigter op 20 januari om 15.00 uur in onze kerk in Son.  Aansluitend wordt hem een receptie aangeboden. Een afscheid kan niet zonder een afscheidscadeau.
In de hal van de kerk staat een doos, waarin u uw bijdrage kunt doen.
Mocht u liever een bedrag overmaken, dan vindt u in het decembernummer van Woord en Daad een bankrekeningnummer
.