Nieuwsbrief, jaargang 3, #50, 21 dec 2018

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son  en Breugel.


23  december: Geen kerkdienst

24 december, 21.00 uur, kerk in Son: Kerstnachtdienst

Inleidende tekst:
Het licht present stellen klinkt in deze dagen niet heel moeilijk.
Op de eerste zondag van Advent zijn we begonnen met één kaars, en elke week kwam daar één kaarslichtje bij. Op weg naar Kerst als de dagen kort en donker zijn, verlangen we naar licht. Daarom versieren we onze straten en winkels met veel, en allerlei soorten kerstverlichting.
Ook in de kerk, en misschien ook bij u thuis, brengen we licht in het duister.Maar, het gaat het om meer dan al die lampjes. Want de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.
Kerst is het feest van het licht. De geboorte van Jezus maakt Gods licht zichtbaar.Zijn licht mogen wij met elkaar delen, ook met kwetsbare mensen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder.
In aansluiting op de kerstcampagne van Kerk in Actie schreef Stef Bos voor hen het lied ‘Geef Licht’. Daar zullen we tijdens de collecte naar kijken en luisteren.
Geef licht, voor een uitweg uit het donker,
geef wat er vaak niet is, geef licht
geef alles wat je hebt, geef liefde een gezicht.!
Anneke Nieuwenhuizen

De collectes:
Ook dit jaar voor het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. Rekening NL42 INGB 0006 8705 50


De cantorij:
Onder leiding van Maria Loohuis verleent de cantorij haar medewerking aan deze feestelijke Kerstnachtdienst.  

 
24 december 16.00 uur, Kerk in Son:  Kerstfeest voor kinderen

Het kinderkerstfeest in de kerk is bestemd voor alle kinderen met hun (groot-)ouders maar natuurlijk ook voor andere belangstellenden van harte welkom.
We zingen enkele liederen, lezen een verhaal voor en maken wat leuks.
Jeannet Venekamp

 

 25 december 10.00 uur, Kerk in Sint Oedenrode: Ochtendgebed

Het Thema  
“Zien zullen alle einden der aarde het heil van onze God”
 
De collectes:
De eerste is voor noodhulp aan kinderen uit Syrië in de vluchtelingenkampen in de omringende landen. Rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Noodhulp Syrië.

De tweede is voor ouderen In Palestina, die door de moeilijke omstandigheden niet meer door hun kinderen geholpen kunnen worden Rekening Kerk in Actie, NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W009113
 

Mededelingen 
 
Diaconie

Op dinsdag 8 januari 2019 om 20.00 uur is er instructie voor de maandagmorgengroepen
Op in de kerk is de eerstvolgende instructie voor de maandagmorgengroepen. In de maand januari gaan we spreken over de profeet Jona. Graag zien we elkaar de 8e januari.
Namens de stuurgroep, Jeannet Venekamp


Graag willen we u vertellen dat er zich iemand heeft gemeld als collectant. Fijn! Maar we blijven nog even doorzoeken naar nog een persoon. Mocht u het willen doen of denkt u iemand te weten die het zou willen doen, dan horen we dat graag. We vragen van u één keer in de 6 weken om de afkondiging te doen in de dienst en om te collecteren. U wordt ingewerkt en begeleid. Vele handen maken licht werk.
 
Nog even een herinnering aan de actie van de Lions clubs: inzamelen van Douwe Egberts punten. Met de punten worden pakken koffie gedoneerd aan de Voedselbanken. U kunt uw punten ook inleveren in de doos die in de kerk staat. Tegen het einde van de actie (medio januari) zullen de punten gedoneerd worden aan de Lions club St.-Oedenrode.
 
De kerstcampagne 2018 is: Geef licht aan kinderen in de knel. We collecteren op kerstmorgen voor deze actie. Voor deze campagne zijn er bijzonder mooie kaarten gemaakt. Deze liggen in de kerk. Wellicht leuk om iemand wat licht te schenken in deze donkere dagen.
Jeannet Venekamp

 
Opbrengst van collectes.  
Onlangs is door meerdere personen gevraagd of wij de opbrengst van decollectes niet kunnen vermelden in de nieuwsbrief. Met plezier voldoen we aan deze vraag. Vanaf de maand december zullen we regelmatig de opbrengsten van de onlangs gehouden collectes en de doelen hier vermelden.Namens de Diaconale Raad, Carla Poot-Tamerius

Moldavië project. De “maaltijd” actie van Layla en Firas Nauum voor Moldavië heeft opgebracht € 421,80. Wat een geweldig resultaat!!! Het geld is inmiddels overgemaakt naar Kerk in Actie.
 
16-12-2018         Stichting Leergeld Best  € 123.35    Presbyteriaanse kerk Ghana  € 100.55
  9-12-2018         Amnesty International  € 121.95                 Mwana Ukundwa  € 135.05
  2-12-2018         Kerstpakettenactie  € 134.21                      Aidsfonds  € 80.74

Bewegen en ontmoeten 
In het nieuwe jaar  gaan we door met wandelen  vanaf de kerk in Son.
We  beginnen op dinsdag 15 januari, daarna wandelen we op dinsdag 29 januari.
En daarna op alle dinsdagen in de oneven weken.
Aanvang van de wandelingen is 14.00 uur en de duur is ongeveer anderhalf uur.Inlichtingen: 
Henny Vredeveld tel. 0499-471665         Din van Hoven  tel.0499- 460816