Nieuwsbrief, jaargang 3, #51, 28 december 2018

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel
 

30 december 10.00 uur: kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleiding
Deze zondag na Kerst heet in onze traditie de zondag van de 'Onnozele kinderen'. Dat zijn geen domme kindertjes, maar onschuldige. Het zijn de kinderen van Bethlehem, in het verhaal vermoord door Herodes. Of de kinderen van Israël die in de Nijl moesten worden gegooid. Of de kinderen uit Jemen of Syrië, of......   dode kinderen, als gevolg van onbetrouwbare koningen, krijgsheren, presidenten, politici. Ook 'goede' koningen, waar David misschien toch wel een van was, slepen vaak de dood in hun voetspoor mee.
Geurt Baerends 

 
Collectes:
* De eerste is voor jongerenwerk in probleemgebieden in Oost-Groningen. Rekening Kerk in Actie, NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D085102
* De tweede collecte is voor een organisatie van kerken in Cambodja die zich inzet voor straatkinderen in Cambodja. Rekening Kerk in Actie ,NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. K004096
 
 
 
20 januari, 15.00 uur in Son: afscheidsdienst  ds Bas Stigter
Zoals in het decembernummer van Woord en Daad is te lezen is de afscheidsdienst van ds. Bas Stigter op 20 januari om 15.00 uur in onze kerk in Son.
Aansluitend wordt hem een receptie aangeboden.


Een afscheid kan niet zonder een afscheidscadeau en In de hal van de kerk staat daarom een doos, waarin u uw bijdrage kunt doen.
Mocht u liever een bedrag overmaken, dan vindt u in het decembernummer van Woord en Daad een bankrekeningnummer.