Nieuwsbrief, jaargang 4, #1, 4 januari 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

6 januari 10.00 uur: Kerkdienst in Son
 
Inleiding
Dit is onze eerste viering van het nieuwe jaar. De Oosterse kerk viert rond deze tijd het kerstfeest en ook wij blijven nog in de sfeer van de Verschijning van de Messias. We lezen van de pelgrimstocht van de sterrenkijkers uit het Oosten, naast het visioen van Jesaja over het herstel van Israël. 'Sta op, wordt verlicht' zegt de profeet. Geurt Baerends


De Collectes:
*De eerste collecte is bestemd voor de diaconie van onze gemeente, om te kunnen ingaan op individuele hulpvragen.  Rekening NL45 RABO 0148225721 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente.
*De tweede collecte is voor BLESS., de diaconale organisatie van de Koptische Kerk in Egypte. Rekening Kerk-in-Actie NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z 009102

 
De Tafel:
A.s. zondag zal het avondmaal worden gevierd.
Graag vragen wij u om weer wat producten mee te brengen voor de Voedselbank.
Dit keer voor Best, waar ook bewoners van Son en Breugel gebruik van maken.

Namens de diaconie, Elly Mulder
 
Dinsdag 8 januari, 20.00 uur instructie  
 Instructie voor de maandagmorgengroepen. In de maand januari gaan we spreken over de profeet Jona.
Jeannet Venekamp

 
20 januari, 15.00 uur in Son: afscheidsdienst  ds Bas Stigter
Zoals in het decembernummer van Woord en Daad al was te lezen is de afscheidsdienst van ds. Bas Stigter op 20 januari om 15.00 uur in onze kerk in Son. Aansluitend wordt hem een receptie aangeboden. Een afscheid kan niet zonder een afscheidscadeau. In de hal van de kerk staat een doos, waarin u uw bijdrage kunt doen. Mocht u liever een bedrag overmaken, dan vindt u in het decembernummer van Woord en Daad een bankrekeningnummer. 
 
Bewegen en ontmoeten
In het nieuwe jaar  gaan we door met wandelen  vanaf de kerk in Son.

We  beginnen op dinsdag 15 januari, daarna wandelen we op dinsdag 29 januari en daarna op alle dinsdagen in de oneven weken.

Aanvang van de wandelingen:  14.00 uur.
Duur van de wandelingen  ongeveer anderhalf uur.

Inlichtingen:  Henny Vredeveld tel. 0499-471665
Din van Hoven  tel.0499- 460816

 

Berichten
Heeft u ook meegedaan? Bedankt!
Vlak voor Kerstmis hebben de mensen van de kerstpakkettengroep, namens de diaconieën van de gezamenlijke kerken van Son en Breugel, u gevraagd om een kerstpakket af te staan of artikelen in te leveren bij Parochiecentrum St. Petrus’ Banden.  En het was een succes! U heeft gul gegeven! Hartelijk dank voor uw steun.
Veel mensen brachten kant en klare pakketten of losse artikelen naar het Parochie Centrum. En we kregen contant geld, waar we aanvullingen van hebben gekocht. Met een vast team van vrijwilligers hebben we alles netjes uitgezocht, verpakt en bezorgd. We hebben meer dan 170 gezinnen of alleenstaanden blij kunnen maken.
Bij het zien van de verrassing waren de reacties hartverwarmend. En die bedankjes van de ontvangers zijn zeker ook voor u bedoeld. Want dankzij u hebben wij deze, inmiddels traditionele, actie kunnen organiseren. En we hebben het met veel plezier gedaan.
Volgend jaar hoort u zeker weer van ons, wij hopen dan opnieuw een beroep op u te mogen doen.
Namens de kerstpakketten groep van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Son en Breugel.