Nieuwsbrief, jaargang 4, #2, 11 januari 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

13 januari 10.00 uur: Kerkdienst in Sint Oedenrode

 

Inleiding
Het evangelie van vandaag zet ineens een grote stap vooruit

in het leven van Jezus. Vorige week hoorden we nog over het bezoek van de drie wijzen, en nu zijn we aanwezig bij zijn doop.
Is komen uit het water als komen uit het vuur? Gelouterd, opgewarmd en afgekoeld, een nieuwe mens voortaan? Of is het water maar gewoon, een dagelijkse gang, een douche, een bad, een regenbui, niets om bij stil te staan?
‘Gewoon’ wordt ongewoon voor wie dit water ziet als levensbron en voor Jezus betekent zijn doop het begin van zijn openbare leven.
Met zijn doop spreekt Jezus openlijk zijn engagement uit, de verkondiging van Gods Goede Boodschap; dat God ieder mens oneindig liefheeft.
Vandaag willen we er over nadenken, wat onze eigen doop betekent voor onze betrokkenheid, ons engagement.
Anneke Nieuwenhuizen

 

De Collectes:

* De eerste collecte is voor het Missionair Servicecentrum Tilburg: een thuis voor iedereen, van welke status of achtergrond ook.  Rekening NL70 RABO 0112 0902 49 van het Missionair Servicecentrum Tilburg.

* De tweede collecte is voor de ZWO-groep van onze gemeente: aandacht en actie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.  Rekening NL79 INGB 0003752498 van ZWO, Son.

 

Een oproep

Ben jij een ervaren zanger?
Dan kun je de gemeente een bijzondere dienst bewijzen door voor een keer mee te zingen tijdens de drie dagen van pasen op 18, 19 en 20 april.
• Op Witte Donderdag zingen we met een samengesteld vrouwenkoor
• Op Goede Vrijdag zingen we met een samengesteld mannenkoor
• Op Stille Zaterdag zingen we met de cantorij
Met name op Stille Zaterdag kunnen we voor de cantorij nog ervaren zangers gebruiken, omdat dit jaar door bijzondere omstandigheden wat zangers van de cantorij afwezig zijn.
Voel je je aangesproken en wil je je beschikbaar stellen voor een of meer van deze dagen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Er gaan natuurlijk wel een aantal repetities aan vooraf in maart en april (vrouwen dinsdagavond, mannen zaterdag, cantorij woensdagavond).
Wees welkom!
Contact: