Nieuwsbrief, jaargang 4, #3, 18 januari 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

20 januari, 15.00 uur in Son: afscheidsdienst van ds Bas Stigter

Deze dienst wordt geleid door de predikanten van de werkgemeenschap waar Bas ook deel van uitmaakt. De dienst is te beluisteren via de lokale omroep Son en Breugel "De Eenheid". FM 94,4 op het kabelnet van UPC. En via internet: www.kerkomroep.nl.
Na afloop van de dienst is er een receptie.
 
De collectes
* De eerste collecte is voor de Voedselbank Best. Rekening NL42 RABO 0107 0873 32 t.n.v. Voedselbank Best.
*De tweede collecte is voor de bibliotheek van de Near East School of Theology in Beirut, Libanon: een opleidingsinstituut voor alle (kleine) orthodoxe kerken in het Midden-Oosten. Ds. Bas Stigter heeft de contacten met hen onderhouden.

 
De tafel
A.s. zondag in de afscheidsdienst van Bas Stigter zal ook het avondmaal worden gevierd.
En daarom vragen wij u, zoals gebruikelijk, weer wat houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te brengen.

Alvast hartelijk dank namens de diaconie, Elly Mulder
 

Zondag 10 februari, 15.00 uur in Son. Zingen en Iona

U wordt uitgenodigd op zondag 10 februari  in de kerk in Son. Het programma is :
15.00-15.45 uur : Informatie over Iona (filmfragmenten + toelichting),  door  Dirk Strasser.
15.45-16.45 uur : Sing-inn o.l.v. Jan Haan en Dirk Strasser.
16.45-17.30 uur : Onder het genot van…………..                   allen.

Roel Rabbers