Nieuwsbrief, jaargang 4, #4, 25 januari 2019

Nieuwsbrief  van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

27 januari, 10.00 uur,  kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleiding
Wat maakte de dorpsgenoten van Jezus zo kwaad op hem dat ze hem wegjoegen uit hun midden? Het zal je maar gebeuren bij je allereerste preek! En ligt er ergens een verband tussen dit verhaal en dat van het dappere meisje Esther? Maar wat nog belangrijker is: hebben deze verhalen enige relevantie voor mensen in onze eeuw?
ds Geurt Baerends
 
De collectes
De eerste collecte is voor SKIN, de organisatie waarmee de Protestantse Kerk in Nederland de 1200 internationale en migrantenkerken in ons land ondersteunt. Rekening NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Oecumene.

De tweede collecte is voor ondersteuning van de diaconale activiteiten van de kerken in Oekraïne. Rekening NL89 ABNA 0457457457  van Kerk-in-Actie, o.v.v. projectnummer W020428
 

Zondag 10 februari, 15.00 uur in Son. Zingen en Iona

U wordt uitgenodigd op zondag 10 februari  in de kerk in Son. Het programma is :
15.00-15.45 uur : Informatie over Iona (filmfragmenten + toelichting),  door  Dirk Strasser.
15.45-16.45 uur : Sing-inn o.l.v. Jan Haan en Dirk Strasser.
16.45-17.30 uur : Onder het genot van…………..                   allen.

Roel Rabbers
 

Berichten van ZWO.

Vanuit de ZWO hebben we dit jaar 2 doelen gekozen uit het project “Op zoek naar veiligheid”.
Het eerste doel was de bestrijding van de droogte in Ethiopië, het tweede doel de overstromingen in Bangladesh. Wij willen alvast de collecte van 3 februari onder uw aandacht brengen, collecte voor een veilig bestaan in Bangladesh.
Water is vriend en vijand in Bangladesh
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. De enorme rivieren treden regelmatig buiten hun oevers. Dat maakt het land zo vruchtbaar dat er meerdere keren geoogst kan worden. Maar cyclonen en overstromingen zijn ook een gevaar zijn voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.
Meer info vindt u in de volgende Nieuwsbrief.
 

Berichten van de diaconie

Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangegeven, heeft de diaconie besloten vanaf de maand december  regelmatig de opbrengsten van de gehouden collectes en de doelen hier vermelden. Bij deze de opbrengsten van de afgelopen periode.
Namens de Diaconale Raad
Carla Poot-Tamerius
 
24-12-2018
DCE 't Hemeltje € 537,65
 
25-12-2018
Kinderen in de Knel € 116,40
Palestine Waardig oud worden  € 53,40
 
30-12-2018
Schienvat Oost Groningen  € 122,09
Salvation Centre Cambodja  € 159,55
 
6-1-2019
Plaatselijk Diakonaat € 139,90
Bless Egypte € 131,56
 
13-1-2019
Missionair Servicecentrum Tilburg € 97,20
ZWO € 105,15
 
Het Moldavië project
De “maaltijd” actie van Layla en Firas Nauum voor Moldavië heeft opgebracht
€ 421,80.
Wat een geweldig resultaat!!! Het geld is inmiddels overgemaakt naar Kerk in Actie
.
Thea Prummel

 

Bericht van de redactie

Kopij voor de nieuwsbrief s.v.p. naar: