Nieuwsbrief, jaargang 4, #5, 3 februari 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel
 

3 februari , 10.00 uur,  kerkdienst in Son

Inleiding
U hebt vast wel meegemaakt dat verschillende mensen met verschillende belangen aan u trokken en kiezen voor de één was de ander tot ‘tegenstander’ maken en wat u ook zou doen of zeggen, het zou nooit goed zijn; het is stressvol, verwarrend, maakt wanhopig; klem, klem tussen twee vuren. Jezus wordt belaagd in zijn eigen regio. En dan schrijft Lucas: ‘Maar Jezus liep tussen hen door en vertrok.’
Dat vraagt moed, wijsheid, souplesse en bovenal liefde om niet in de strijd mee te gaan.
Na Lc 4 komt de focus bij het bekende verhaal in Joh 8 waarbij omstanders een vrouw bij Jezus brengen en haar beschuldigen. Jezus komt opnieuw klem te zitten. Ik vind het meesterlijk hoe meester Jezus tussen de twee vuren vandaan stapt met een vraag, die de omstanders uitnodigt tot zelfreflectie. En hij nodigt de vrouw uit om vrij te zijn. Ook u staat in dezelfde vrijheid van Gods kinderen.
Met aandachtige groet, ds Roeland Wijkhuizen, Helmond, www.aandachtswegen.nl
 
De collectes
*  De eerste collecte is voor Stichting Leergeld Best en omstreken. Kinderen uit gezinnen met geldproblemen kunnen toch meedoen aan de activiteiten die de school aanbiedt. Rekening NL33 RABO 0127 8454 61 t.n.v. St. Leergeld Best
De tweede collecte is voor hulp aan Bangladesh. Elders in deze Nieuwsbrief geeft ZWO informatie over dit project. Rekening NL89 ABNA 0457457457 ovv projectnummer N00600
 

Zondag 10 februari, 15.00 uur in Son.  Zingen en Iona

U wordt uitgenodigd op zondag 10 februari  in de kerk in Son. Het programma is :
15.00-15.45 uur : Informatie over Iona (filmfragmenten + toelichting),  door  Dirk Strasser.
15.45-16.45 uur : Sing-inn o.l.v. Jan Haan en Dirk Strasser.
16.45-17.30 uur : Onder het genot van…………..                   allen.

Roel Rabbers
 

Berichten van ZWO

Op zoek naar veiligheid.
Zoals we vorige week al aankondigden in de Nieuwsbrief zal een van de collectes zondag gehouden worden voor een veilig bestaan in Bangladesh.

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

Onze kerk in actie voor een veilig bestaan in Bangladesh
Samen zijn we de kerk in actie. Ook willen wij delen. Daarom zet de ZWO van onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Op zoek naar veiligheid. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we hulp bieden aan mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld.

Noodhulp verlenen en rampen voorkomen
Organisatie CODEC traint de bewoners al jaren in klimaatbestendige landbouw. Zij verleenden direct noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen zoals Sakina. Zij kregen eerst geld om voedsel te kopen. Voor  23 euro kreeg Sakina’s gezin ook landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo proberen we in Bangladesh  te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. Helpt u mee om meer gezinnen er weer bovenop te helpen?

CODEC is een van de partners van Kerk in Actie rond het thema Op zoek naar veiligheid, waar onze kerk zich voor inzet.
Lees meer op
www.kerkinactie.nl/bangladesh.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. N00600, thema Op zoek naar veiligheid, Bangladesh

Bericht van de kerkenraad,

Informatie over mevrouw Petra Zweers,  27 januari 2019 
Zoals u uit de recente mededeling van de kerkenraad heeft kunnen opmaken, dient de te benoemen kerkelijk werker in onze gemeente als ambtsdrager bevestigd te worden. Zij zal deel gaan uitmaken van de kerkenraad. Graag geven we daarom de door haar opgestelde informatie hieronder weer.
Namens de kerkenraad, Johan Zwart

Introductie Petra Zweers.

Ik ben heel blij met de geboden mogelijkheid en heb er zin in om u te leren kennen en aan de slag te gaan.
Vanuit een levenslange interesse voor levensbeschouwelijke en theologische thema’s heb ik van 2013 tot 2017 de hbo-opleiding godsdienst-pastoraal werk gevolgd. Ik heb stages gelopen bij inloophuis ’t Hemeltje, de kerk van Waalre en de Johannesgemeente te Eindhoven-Noord.
 
Sinds vorig jaar maart werk ik tijdelijk als geestelijk verzorger bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven waarbij ik patiënten bezoek en geestelijke ondersteuning bied.
Bij Lunetzorg (Eckartdal) - een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking - verzorg ik groepsgesprekken en vieringen. Bij diverse gemeenten in de regio ben ik gastvoorganger. Inmiddels heb ik ook ervaring met het leiden van een uitvaart.

En ik ben sinds kort scriba in mijn eigen gemeente, waar ik ook jarenlang leidster en voorzitter kindernevendienst ben geweest.Ik ben getrouwd en moeder van een dochter van 17 en een zoon van 13 jaar. Ik kom uit Enschede en woon sinds 1994 in de regio Eindhoven.

De kerkenraad was op zoek naar iemand die zich vooral wil gaan inzetten voor het pastoraat, de eredienst, en wil meewerken om de kerk van betekenis te laten zijn in ‘het dorp’. Dit zijn juist de punten die voor mij het werken in de kerk aantrekkelijk maken. Dus, nogmaals, ik zie uit naar onze ontmoeting.