Nieuwsbrief, jaargang 4, #6, 10 februari 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel

Zondag 10 februari , 10.00 uur,  kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleiding
Deze zondag willen de MO groepen iets delen met de hele gemeente van datgene waar ze dit seizoen mee bezig zijn: de profeten. Als gespreksgroepen proberen zij iets van zichzelf in hen te herkennen. Daarbij zien ze profeten als mensen bij wie het zo hoog zat wat er allemaal gebeurde, dat ze er hun mond niet over konden houden. Uit liefde voor vrede en recht voor de mensen spraken ze zich uit, ook al liepen ze vaak grote risico's voor henzelf.
Geurt Baerends


Collectes
1 Vluchtelingen in de knel
2 Ghana challenging
 
Aan de Tafel
Het avondmaal worden gevierd.
Graag vragen wij u om weer wat producten mee te brengen voor de Voedselbank.
Dit keer voor Best, waar ook bewoners van Son en Breugel gebruik van maken.

 

Zondag 10 februari, 15.00 uur in Son. Zingen en Iona

U wordt uitgenodigd op zondag 10 februari  in de kerk in Son. Het programma is :
15.00-15.45 uur : Informatie over Iona (filmfragmenten + toelichting),  door  Dirk Strasser.
15.45-16.45 uur : Sing-inn o.l.v. Jan Haan en Dirk Strasser.
16.45-17.30 uur : Onder het genot van…………..                   allen.

Roel Rabbers
 

Bewegen en ontmoeten 

In februari  gaan we wandelen op dinsdag 12 en op dinsdag 26 februari.
En daarna op alle dinsdagen in de oneven weken.
Start:                                                 kerk in Son.

Aanvang van de wandelingen:  14.00 uur.
Duur van de wandelingen:            ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen:                                     Henny Vredeveld tel. 0499-471665
                                                           Din van Hoven  tel.0499- 460816
Er zijn plannen om een groepsapp aan te maken.
Wil je ook deelnemen aan deze kerkwandel-app,
mail dan je mobiele nummer naar