Nieuwsbrief, jaargang 4, #6, 10 februari 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 17 februari , 10.00 uur,  kerkdienst in Son

Inleiding bij de kerkdienst van zondag.
Gelukkig, meestal loopt het gewoon vanzelf tussen ons en onze vrienden. Je weet wat je aan elkaar hebt, een half woord is vaak genoeg. En met de kinderen is dat natuurlijk al helemaal zo. Familie hè, dat voel je meteen.

Nou ja, behalve dan met … Vult u maar in. Die ene vriendin, die altijd zo bokkig doet, of dat kind dat zich nog altijd afgewezen voelt. Wat kan jij daar aan doen?  Moet jij altijd de minste wezen?
Simpele vragen waar niet zomaar antwoord op is, maar die je soms wel achtervolgen. Ook de bijbel geeft geen eenvoudige oplossingen al lijkt dat soms zo. Zondag horen we woorden van Jezus : een gedeelte uit de Bergrede, verteld door Lucas. Verrassend, schurend, uitnodigend , maar nooit beschuldigend. En daarnaast klinkt het verslag van een treffen tussen David en Saul: ooit goede vrienden, maar nu … 
Oude verhalen, die toch weer precies over ons blijken te gaan.
Welkom!  Ds. Dirk Strasser


Collectes
* De eerste collecte is voor het project SchuldHulpMaatje: begeleiden van mensen die uit de schulden willen komen. Rekening NL89 ABNA 0457457457 , Kerk in Actie te Utrecht:  o.v.v. projectnummer D075005
* De tweede collecte is voor hulp aan Ethiopië: boeren helpen om zich aan te passen aan veranderde klimaatomstandigheden en zo hongersnood 
voorkomen. Rekening NL89 ABNA 0457457457 van Kerk in Actie te Utrecht,  o.v.v. projectnummer N 00600