Nieuwsbrief, jaargang 4, #7b, 10 februari 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

     Extra uitgave         Zondag 3 maart

Op zondag 3 maart is er weer een maaltijd voor alleengaanden. Om 5 uur bent U welkom voor een drankje, de maaltijd begint om 6 uur. U kunt U opgeven bij Joukje 472614, Agaat 471125 of Anneke 471879 of gewoon in de kerk persoonlijk. kosten 7.50.

Anneke Kauffmann