Nieuwsbrief, jaargang 4, #8, 24 februari 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.
 

Zondag 24 februari , 10.00 uur,  kerkdienst in Sint Oedenrode

Inleiding bij de kerkdienst van zondag.
Als tiener had ik een poster op mijn kamer hangen, met de tekst:
          Geweld eindigt waar liefde begint.
          Als Jozef zijn broers weer ziet, lang nadat ze hem als slaaf verkocht
         
hebben, verwijt hij hen niets, maar ontvangt hij hen met liefde.
Daar moest ik aan denken bij het lezen van de teksten voor deze dienst.
Jezus vraagt ons, zijn leerlingen, om meer te doen, dan rechtvaardigheid alleen.
Hij wijst ons erop dat het goed is om wederkerige rechtvaardigheid te na te streven, maar Hij vraagt ons om zelfs een stap verder te gaan.
Elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben, zoals God die barmhartig is en ons liefheeft.
Dat is grensverleggende liefde, die de kringloop van het kwaad doorbreekt.

Wat betekent dat, moeten we dan alles maar goed vinden en over ons laten lopen? Het is in elk geval een opdracht die ingaat tegen het gebruikelijke, tegen dat wat als ‘gewoon’ wordt ervaren in onze wereld.

Ik hoop dat het u lukt er zondag bij te zijn!
Anneke Nieuwenhuizen

De Collectes
*De eerste collecte is voor Stichting Ommekaar in St.Oedenrode. Hulp bij kleine problemen met grote betekenis.
Rekening Stichting Ommekaar St-.Oedenrode:  NL61 RABO  0198 2170 99
*De tweede collecte is voor Sabeel: een oecumenisch instituut met vormingsprogramma’s voor Palestijnen op de Westelijk Jordaanoever. Rekening Kerk-in-Actie,
Rekening NL89 ABNA 0457457457 o.v.v. project Z 009110

 

Mededeling van de kerkenraad

Er zijn door gemeenteleden geen bezwaren gemeld met betrekking tot de bevestiging van mevr. Petra Zweers als ouderling  met bijzondere opdracht. De kerkenraad heeft daarom in haar vergadering van 18 februari jl. de voorgenomen benoeming kunnen omzetten naar een besluit tot aanstelling van Petra Zweers als kerkelijk werker. Zij begint haar werk bij ons op 1 maart a.s.. Over haar taken, de manieren om haar te bereiken en andere relevante informatie volgen z.s.m. nadere mededelingen.
De bevestiging zal plaats vinden in de dienst van 24 maart 2019.