Nieuwsbrief, jaargang 4, #8, 1 maart 2019


Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 3 maart, 10.00 uur,  Ochtendgebed in de kerk in Son

Thema
Maken wij, sprekend met Jeremia, van onze omgeving een rovershol, of nemen wij elkaar bij de hand en streven we naar barmhartigheid zoals Jezus zijn leerlingen voorhoudt?
Het ochtendgebied wordt geleid door Rob de Jong en Nel van der Schouw
 
De Collectes
  • De eerste collecte is voor Sengerema Hospital in Tanzania. Stichting Vrienden Sengerema Hospital , Amsterdam. Rekening NL07 RABO 0167  9072 20 

  • De tweede collecte is voor COMIN: versterken van inheemse volken in Brazilië en aandacht creëren voor hun problematiek. Dit zendingsproject wordt door onze gemeente over een langere periode gesteund. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009426

 
 
 

Mededelingen van Kerk in Actie

 
Komende week begint de 40 dagentijd of te wel vastentijd.
Het thema is: Een nieuw begin.
 
Kerk in Actie heeft gekozen voor het thema : “Een nieuw begin” en wil ons het vasten onder de aandacht brengen.
 
Vast mee in de Veertigdagentijd.
We nodigen u uit om in de Veertigdagentijd mee te vasten voor een nieuw begin. Bijvoorbeeld door te vasten van snoep, social media of vlees.
Via een actiekaart bieden we u nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, kunt u bijhouden hoeveel tijd/geld u bespaart en waarmee u anderen een nieuw begin kunt geven. Deze kaarten liggen vanaf 10 maart achterin de kerk voor u klaar.

Iets lekkers bij de koffie op zondag
Startend op Aswoensdag bestaat de Veertigdagentijd eigenlijk uit 46 dagen. Maar omdat de zondagen niet meetellen komen we uit op 40 dagen “veertigdagentijd”.
De zondag is namelijk een feestdag en dan wordt er niet gevast. Bij feest hoort iets lekkers. Daarom biedt de ZWO u voor iedere zondag in de 40dagentijd iets lekkers aan bij de koffie om te vieren dat het zondag is en dat we nieuw begin mogen maken.


Veertigdagentijdkalender
Achter in de kerk ligt ook een voorbeeld van de veertigdagentijd kalender, deze kunt u bij Kerk in Actie bestellen. De veertigdagentijdkalender is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin.

- Verder organiseert de ZWO in deze veertigdagentijd:
  • 17 maart Paasgroetenactie
  • 20 maart Sobermaaltijd
  • 3 april Sobermaaltijd
  • 10 april een stilte wandeling.
Informatie hierover vindt u in de Nieuwsbrieven van komende weken en op onze Website.
 

 
Mededelingen van Vorming en Toerusting.

De uitspraak “Geen dag zonder Bach ”geldt zeker voor Dr. Ad de Keyzer. Zondag 17 maart 2019  licht hij n.a.v. zijn boek over de Johannespassie zijn spiritueel liturgische benadering toe. Aan de hand van muziekfragmenten overweegt hij met de bezoekers van de Begijnenhofgesprekken Eindhoven zin visie op de Johannespassie.
Informatie over tijd, plaats en route vindt u op : www.begijnenhofgesprekken.nl 
Roel Rabbers.