Jaargang 4, nummer 10, 8 maart 2019

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Sint Oedenrode, Son en Breugel.

Zondag 10 maart, 10.00 uur,  Kerk in Sint Oedenrode

Thema
Het is zondag de 1e zondag van de 40 dagen. Die heet in het (kerk)Latijn: Invocabit, d.w.z. Hij roept. In het Hebreeuws is dat Wajjikra, de naam voor het boek Leviticus en ook dat betekent 'Hij roept'. Dit is de zondag dat wij worden geroepen, om in de woestijn van het leven woorden/daden van gerechtigheid te doen. Anderen niet het brood ontstelen, geen misbruik van God en geloof, afzien van de duivelse verzoeking van de macht. Dit is de zondag dat we lezen over Jezus' verzoeking in de woestijn. We gaan elk van die drie 'verzoekingen' even mediterend langs:
– het dagelijkse brood
– het misbruik van de Naam en
– het dilemma van de macht.
Tot zondag iedereen!
Geurt Baerends
 
De Collectes
De eerste collecte is voor de Rudolphstichting: gezinshuizen organiseren voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Rekening Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D085103'
Ook dit jaar is er een 40-dagen-campagne van Kerk-in-Actie, ditmaal getiteld “Een nieuw begin”. De collecte van deze zondag is voor de kerken in Cuba. Kerk in Actie: rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z012866
 

Mededelingen van Kerk inActie

 
Komende week begint de 40 dagentijd of te wel vastentijd.
Het thema is: Een nieuw begin.
 
“Kerk in Actie” heeft gekozen voor het thema : “Een nieuw begin” en wil ons het vasten onder de aandacht brengen.
 
Vast mee in de Veertigdagentijd.
We nodigen u uit om in de Veertigdagentijd mee te vasten voor een nieuw begin. Bijvoorbeeld door te vasten van snoep, social media of vlees.
Via een actiekaart bieden we u nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, kunt u bijhouden hoeveel tijd/geld u bespaart en waarmee u anderen een nieuw begin kunt geven. Deze kaarten liggen vanaf 10 maart achterin de kerk voor u klaar.

Iets lekkers bij de koffie op zondag
Startend op Aswoensdag bestaat de Veertigdagentijd eigenlijk uit 46 dagen. Maar omdat de zondagen niet meetellen komen we uit op 40 dagen “veertigdagentijd”.
De zondag is namelijk een feestdag en dan wordt er niet gevast. Bij feest hoort iets lekkers. Daarom biedt de ZWO u voor iedere zondag in de 40dagentijd iets lekkers aan bij de koffie om te vieren dat het zondag is en dat we nieuw begin mogen maken.

Veertigdagentijdkalender
Achter in de kerk ligt ook een voorbeeld van de veertigdagentijd kalender, deze kunt u bij Kerk in Actie bestellen. De veertigdagentijdkalender is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin
.

Verder organiseert de ZWO in deze veertigdagentijd:
  • 17 maart Paasgroetenactie
  • 20 maart Sobermaaltijd
  • 3 april Sobermaaltijd
  • 10 april een stilte wandeling.
Informatie hierover vindt u in de Nieuwsbrieven van komende weken en op onze Website.

Mededelingen van Vorming en Toerusting.

De uitspraak “Geen dag zonder Bach ”geldt zeker voor Dr. Ad de Keyzer. Zondag 17 maart 2019  licht hij n.a.v. zijn boek over de Johannespassie zijn spiritueel liturgische benadering toe. Aan de hand van muziekfragmenten overweegt hij met de bezoekers van de Begijnenhofgesprekken Eindhoven zin visie op de Johannespassie.
Informatie over tijd, plaats en route vindt u op : www.begijnenhofgesprekken.nl 
Roel Rabbers.

Bewegen en ontmoeten 

In maart gaan we wandelen op dinsdag 12 en op dinsdag 26 maart.
En daarna op alle dinsdagen in de oneven weken.
Start: kerk in Son.
Aanvang van de wandelingen:  14.00 uur.
Duur van de wandelingen  ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen:  Henny Vredeveld tel. 0499-471665
                        Din van Hoven  tel.0499- 460816
 

De Paasmarkt:  Baksters  of bakkers opgelet !

Wie wil er voor de komende Paasmarkt iets bakken? Het hoeft niet te groot te zijn, zelfs liever wat kleiner, zodat we niet te dure dingen hebben. Het is zoals elk jaar weer voor het goede doel. Gaarne opgeven bij Elly Mulder tel 473028 of Anneke Kauffmann tel. 471879